Fortsatt mycket stark efterfrågan och ökande priser, men extraordinära kostnader påverkar marginalen

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under andra kvartalet 2010:

”Med ett rörelseresultat på 201 miljoner kronor för det andra kvartalet har vi nu tre kvartal i följd bakom oss med en rörelsemarginal på 10 procent. Vi har fortsatt arbetet med att återställa priserna i lokal valuta och för våra förpackningspapper har vi under kvartalet i genomsnitt cirka 6 procent högre priser än föregående kvartal i respektive försäljningsvalutor. Arbetet är prioriterat eftersom en del av höjningen behövs för att kompensera för en starkare svensk krona.


Under det andra kvartalet genomfördes i vårt största bruk ett planerat underhållsstopp, vilket avsevärt påverkat lönsamheten. Stoppet görs var 18:e månad och skedde senast under fjärde kvartalet 2008. Stoppet försvårades av strejkåtgärder och blev dyrare än väntat. Kostnaden för stoppet blev cirka 110 miljoner kronor och visar sig i form av lägre produktionsvolymer samt ökade rörliga och fasta kostnader. Jämförelsen mellan första och andra kvartalet i år kan vid en första anblick därför te sig negativ för våra förpackningssegment, framförallt för Packaging Boards som har fått bära huvuddelen av stoppkostnaderna. Detta gäller inte för affärsområdet Market Pulp som till följd av massaprishöjningar och trots stoppkostnader kan leverera historiskt mycket goda marginaler. Affärsområdet Market Pulp har i mindre utsträckning berörts av stoppkostnader.

Dock ser vi kvartalet som ett steg framåt för Billerud. Vi har mycket stark efterfrågan på samtliga produkter, och vi fortsätter att höja priserna. Speciellt glada är vi också för det erkännande i Kina som vår nya produkt FibreForm® har fått i form av mottagandet av priset ”Technology Innovation Award 2010” i Kina.”


Solna den 22 juli 2010
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-021 10 92

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 10.32 den 22 juli 2010.

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar