Halvvägs med realiseringen av synergimålet

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under andra kvartalet 2013:

“Vi fortsätter att fokusera på integrationsarbetet och skapandet av det nya BillerudKorsnäs. Jag är därför först och främst väldigt glad över att se att vi har realiserat synergier motsvarande en årstakt om cirka MSEK 260 vilket tar oss nästan halvvägs till vårt mål om MSEK 530. Det betyder att integrationen går bra. Vi har också fått klartecken från EU-kommissionen att sälja PM2 i Gävle till SwedPaper och vi förväntar oss att avsluta affären den 1 augusti. I och med detta uppfyller vi de formella kraven på vårt förvärv av Korsnäs. 

Som tidigare kommunicerats var vårt justerade rörelseresultat om MSEK 318 under förväntan, främst till följd av problem med uppstart efter ombyggnaden av kartongmaskin KM5 i Frövi. Kostnader för ombyggnaden blev nästan MSEK 50 högre än förväntat men det är inte ovanligt att det händer i samband med så stora ombyggnationer. Vi har nu skapat en plattform för högre kapacitet och ökad kvalitet. Jag är också nöjd att produktionen nu har stabiliserats och är i linje med förväntningar.

Vi ser en varierande marknadssituation under andra kvartalet. I korthet; efterfrågan i Europa inom vissa segment trampar fortfarande vatten, vilket i kombination med överkapacitet sätter press på vissa Europeiska segment. Vi kommer därför, på medel- och lång sikt, aktivt sträva efter att öka vår försäljning utanför Europa.

Under kvartalet lanserade vi vår nya kommunikationsplattform och vi ser oss själva som de som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att erbjuda smartare förpackningar dels genom bättre material och dels genom bättre lösningar. Smartare förpackningar tillför värde i varje steg i värdekedjan; attraherar konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnaderna, minskar resursslöseri och inte minst ger en lägre miljöpåverkan.

Vi är därför fortsatt mycket optimistiska om framtidsutsikterna för BillerudKorsnäs. Vi kommer att utveckla detta mer på vår kapitalmarknadsdag planerad till den 14 november 2013 i Stockholm. Jag ser fram emot att träffa er där. Mer information om evenemanget kommer att finnas på www.billerudkorsnas.se.”

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, +46 (0)70 590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 10.02 den 18 juli 2013.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar