Händelserikt kvartal avslutar ett historiskt år

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under fjärde kvartalet 2012:

“Fjärde kvartalet var ovanligt händelserikt då den historiska sammanslagningen av Billerud och Korsnäs slutfördes. Vi slutförde också integrationen av våra pappersmaskiner i Finland under kvartalet. Integrationsarbetet i BillerudKorsnäs fortskrider enligt plan och vi kommer från nästkommande kvartal att börja rapportera realisering av våra synergier. Synergierna för bägge förvärven bedöms uppgå till cirka MSEK 330 per år med full effekt från och med slutet av 2015.

Vår genomförda företrädesemission övertecknades och vi värderar högt det starka stöd som vi har fått från våra aktieägare. Emissionslikviden om cirka SEK 2 mdr stärker vår finansiella position och ger oss handlingsutrymme att ta tillvara på framtida affärsmöjligheter.

Även om vårt kvartalsresultat har belastats med flera tillkommande kostnader är det underliggande operationella resultatet i koncernen fortsatt stabilt. Viktigast av allt, vi ser fortsatt mycket positivt på de framtida möjligheterna för BillerudKorsnäs.”

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, +46 (0)70 590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 12.32 den 8 februari 2013.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar