Integrationen går bättre än planerat

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under första kvartalet 2013:

“Första hela kvartalet som det nya BillerudKorsnäs har avslutats och integrationen av de två bolagen går mycket bra. Vi har därför ökat vårt mål för integrationsprogrammet med MSEK 200 till cirka MSEK 530 i synergier, kostnadsbesparingar och effektivisering. Engångskostnader för realisering av synergierna och besparingarna kommer att öka till cirka MSEK 200, men är klart motiverade givet de förväntade besparingarna. Arbetet med försäljningen av PM 2 i Gävle fortskrider också enligt plan och vi räknar med att uppfylla EUs krav gällande vårt förvärv av Korsnäs.

Vårt justerade rörelseresultat för kvartalet om MSEK 432 är i linje med våra förväntningar givet nuvarande affärsläge. Valutaläget med en mycket stark krona sätter hög tryck på vårt rörelseresultat och ger en negativ effekt om MSEK 68 kvartal mot kvartal. Med tanke på den starka kronan är det glädjande att se att integrationen genererar positiva besparingseffekter utöver våra initiala förväntningar.

Affärsläget under första kvartalet var något avvaktande men stabilt. Situationen på marknaden varierade mellan våra affärsområden. Medan Packaging Paper mötte en något svagare marknad än normalt, upplevde Consumer Board en mer tillfredsställande och normal marknad och marknaden för Containerboard förstärktes. Sammantaget väntar vi fortsatt på ett lyft på den europeiska marknaden och som en konsekvens intensifierar vi våra försäljningsinsatser på tillväxtmarknader.”

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, +46 (0)70 590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 07.02 den 23 april 2013.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar