Koncept för att inspirera till hälsosamma frukostvanor vann BillerudKorsnäs PackChallenge 2017 för Arla Foods

En digital platform med syfte att inspirera till hälsosam frukostvana blev det vinnande konceptet när eleverna på Berghs School of Communication tävlade om hur Arla Foods ska nå ut och engagera unga konsumenter genom digital interaktivitet med förpackningen som plattform. Bland många starka bidrag stod Breakfast Stories ut som en idé och design med potential att åstadkomma verklig beteendeförändring. PackChallenge arrangeras årligen av BillerudKorsnäs och Berghs School of Communication i Stockholm.

Under september och oktober har eleverna inom Communication Designprogrammet på Berghs School of Communication i Stockholm tävlat om att hitta ett sätt för en av världens största mejeriproducenter, Arla Foods, att producera den bästa förpackningslösningen för att nå ut och engagera unga konsumenter.

Totalt tio grupper presenterade sina lösningar och det vinnande konceptet, "Breakfast Stories",
tog fasta på problematiken att 20-30 procent av alla tonåringar hoppar över frukosten nästan varje dag. Tanken bakom konceptet är att med bas i Arlas olika produktförpackningar, använda en QR-kod som ger tonåringar och föräldrar tillgång till en digital plattform där de såväl kan dela som ta del av historier och fakta kring hälsosamma frukostvanor. Teamet bakom det vinnande konceptet består av Daniela Röstlund och Sukena Tran.Juryn, bestående av bland andra
Jon Haag Director Consumer InsightsBillerudKorsnäs och Maria Tornell Director Innovation på Arla Foods, bedömde bidragen efter idéhöjd/originalitet, relevans, genomförbarhet och finnish. Motiveringen bakom det vinnande bidraget lyder: Ett samhällsproblem det pratas för lite om. Insikterna har styrt konceptutvecklingen rakt igenom det digitala, kampanjer, produktbredd, designoriginalitet och målgruppsfokus. Därför är detta det starkaste konceptet enligt årets brief. Det går att nyttja till många produktgrupper inom Arla, det bygger på en community som verkligen är digital och den kopplar till förpackningar och användartillfällen precis som Arla ville ha det. Det vi ser i detta koncept är början på ett långsiktigt arbete där samhällsproblem går att lösa med produkt, förpackning och varumärke.

– Förpackningar kan bidra så mycket mer till en hållbar utveckling än att bara att vara tillverkad av ett mer eller mindre hållbart material. En förpackning kan interagera med konsumenterna och få en mer direkt inverkan på konsumentbeteendet. Studenterna på Berghs har arbetat hårt och presenterar koncept med hög kreativ nivå och konsumentinsikt. Man imponeras, kommenterar Jon Haag.

– Det vinnande teamet har visat stor förståelse för varumärket Arla, vår marknadsposition och samtidigt tagit fasta på en viktig samhällsproblematik. Det var dock hård konkurrens med mängder av fantastiska bidrag. PackChallenge har gett oss mängder med värdefulla inspel till vår egen produktutveckling och jag är säker på att vi kommer att gå vidare med flera av idéerna, säger
Maria Tornell.

– På Berghs jobbar vi ofta i samverkan med näringsliv och varumärkesägare, det är en självklar del av vår pedagogik. Action Based Learning ger studenterna verkliga utmaningar och blir det bästa sättet att träna sin yrkesroll. Det mångåriga samarbetet med BillerudKorsnäs tillhör ett av våra mest lyckade projekt under läsåret, säger Pål Pettersson, Program Director Communication Design på Berghs School of Communication.

Läs mer om PackChallenge 17 och se bidragens designlösningar samt case-filmer på www.packchallenge.se

Om PackChallenge:
PackChallenge är ett samarbete mellan BillerudKorsnäs, Berghs School of Communication och inbjudna företag med syfte att sporra studenternas kreativitet och att väcka intresset för förpackningslösningar hos framtidens designers, kommunikatörer och beslutsfattare. Samarbetet inleddes 2010 och har utvecklats till en integrerad del av heltidsutbildningarna för grafisk design och ibland produktionsledning.

För mer information, vänligen kontakta:

 Jon Haag, Director Consumer Insights, BillerudKorsnäs, 070-207 25 57, jon.haag@billerudkorsnas.com

Maria Tornell,
Director Innovation, Arla Foods amba, 070-826 65 81, maria.tornell@arlafoods.com

Pål Pettersson, Program Director Communication Design, Berghs School of Communication, 070-254 02 39, pal.pettersson@berghs.se

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se