Ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar: Billeruds produkter ger positivt klimatavtryck

Billeruds produkter orsakar mycket låga utsläpp av växthusgaser under sin livscykel, tack vare energieffektiva och biobränsledrivna bruk. Samtidigt sker stora upptag av koldioxid i de välskötta och växande skogar varifrån råvaran hämtas. Slutsatsen är att Billeruds produkter är gynnsamma för klimatet. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den nya studien är en Carbon Footprint-analys som summerar de utsläpp av växthusgaser som uppstår under produkternas hela livscykel. Här ingår samtliga råvaror som används, produktion, distribution och konsumtion samt det som händer när produkten har förbrukats. – Syftet med analysen är framför allt att erbjuda våra kunder korrekta data som de i sin tur kan använda för att räkna ut Carbon Footprint för sina egna produkter. Resultatet visar att våra produkter är bra ur ett klimatperspektiv. Mycket tack vare det stora upptaget som sker i skogarna och att vi har energieffektiva bruk, säger Patrik Bosander, projektledare inom Billerud AB. En bärkasse gjord av Billeruds papper orsakar under sin livstid fossila utsläpp på ca 20 gram koldioxid och har ett motsvarande upptag av kolidioxid i skogen på 137 gram. Upptaget av koldioxid är alltså större än de fossila utsläppen under bärkassens hela livscykel och ger därmed ett positivt klimatavtryck. – Utsläppen av växthusgaser under produktionen är relativt låga. Detta beror till stor del på att energin som kommer med biomassan utnyttjas. I studien har vi visat på kopplingen mellan den nettotillväxande skogen och produkterna. Resultaten visar att för de flesta produkterna överstiger nettoupptaget av koldioxid i skogen utsläppen av fossilt koldioxid under livscykel, säger Elin Eriksson, biträdande avdelningschef, IVL Svenska Miljöinstitutet. Billerud är medlem av Skogsindustrierna, som har en gemensam målsättning att sänka koldioxid-utsläppen med 20% fram till 2020. – Vi är övertygade om att vi redan är bland de bästa i klassen men för att vara trovärdiga när vi diskuterar miljöpåverkan av våra egna produkter och verksamheter, måste vi vara sakliga och bygga på fakta. Det kan vi nu. Men vi nöjer oss inte där. För oss är det både ekonomiskt och miljömässigt självklart att fortsätta arbeta för att minska användningen av fossila bränslen, även om den redan är mycket låg, säger Patrik Bosander. Analysen är gjord för samtliga Billeruds papperskvaliteter från de svenska bruken Skärblacka, Gruvön och Karlsborg. Produkterna som ingick i undersökningen var oblekt och blekt säckpapper, wellpappråvara samt kraftpapper som bland annat används för att tillverka bärkassar. Hela rapporten finns på www.billerud.se/carbonfootprint Solna den 16 juni 2009 Billerud AB (publ) Per Lindberg VD och Koncernchef För mer information, vänligen kontakta: Patrik Bosander, Projektledare Affärsutveckling, Billerud AB. Telefon: 08-55333526, 0703-135990

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar