Studenter med passion för minskat matsvinn vinner designtävling

Det vinnande bidraget i årets upplaga av Pack Challenge heter ”Vocobox”. Uppgiften var att göra förpackningen till en hjälte i kampen mot matsvinn. Bland många starka bidrag stod Vocobox ut som en idé och design med potential att åstadkomma verklig beteendeförändring. Pack Challenge arrangeras årligen av BillerudKorsnäs och Berghs School of Communication.

Vocobox gör det självklart och enkelt att vid restaurangbesök ta med sig den mat som inte äts upp. Genom enkel och genial design blir Vocobox en del av dukningen. Vocobox lockar till ett hållbart agerande och ger förpackningen en viktig roll i strävan mot minskat matsvinn. Det vinnande laget bestod av Axel Kalmaru, Hanna Bergström, Joel Wennström och Johanna Åkeson.

Pack Challenge är ett årligt samarbete mellan BillerudKorsnäs och Berghs School of Communication och är numera inte främst en tävling för studenterna utan en integrerad del av heltidsutbildningarna Grafisk design och Produktionsledning. BillerudKorsnäs bidrar med kompetens och resurser i hela förpackningskedjan från produktion till användning hos slutanvändaren. Det är mycket att tänka på i varje led och studenterna får inblickar i ett område där de kan komma att jobba efter examen.

Henrik Essén, BillerudKorsnäs Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, är imponerad av studenterna:
– Matsvinn är en fundamental hållbarhetsutmaning och vi på BillerudKorsnäs vet att förpackningen kan vara en del av lösningen. Genom engagemang utöver det vanliga och enorm kreativitet har studenterna på Berghs visat oss en rad nya och innovativa lösningar och möjligheter. Det vinnande bidraget valdes eftersom det möjliggör en hållbar beteendeförändring som kan ge stor positiv effekt.

Läs mer om Pack Challenge 16 och se alla bidragens designlösningar och case-filmer på www.packchallenge.se 

Fakta om matsvinn:

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har beräknat att en tredjedel av all mat som produceras i världen aldrig når slutkonsumenternas bord. Det är ett enormt slöseri av alla resurser som gått åt för att odla, processa, förpacka, transportera och marknadsföra maten.

Marknadsvärdet av matsvinnet var 936 miljarder dollar år 2012, vilket motsvarar BNP för ett land som Indonesien eller Nederländerna. I Europa och USA blir runt 30 procent av den mat som produceras svinn, mer än 40 procent av det svinnet uppstår i butiker och hos konsumenten.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, 0730-573801, henrik.essen@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter cirka SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar