Valberedning inför Årstämma 2008

Enligt beslut vid Billerud AB:s årsstämma den 3 maj 2007 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna och efter dessa kontakter har en valberedning tillsatts.

Valberedningen har nedanstående sammansättning:

Michael M.F. Kaufmann, Frapag Vermögensverwaltung (under namnändring till Frapag Industrieholding), ordförande
Anders Oscarsson, SEB Fonder och SEB Trygg Liv
PO Nilsson, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning

Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sekreterare i Valberedningen.

Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till Valberedningen på e-post valberedningen@billerud.com eller per post under adress Valberedningen, Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.

Årsstämma 2008 äger rum den 29 april på Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescati.

Stockholm den 19 oktober 2007
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Petersson, Styrelseordförande Billerud AB, 070 595 76 05

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar