Valberedningens förslag till val av styrelse

Inför BillerudKorsnäs AB:s (publ) (”BillerudKorsnäs”) årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, förslår valberedningen i BillerudKorsnäs omval av Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Mikael Hellberg, Lennart Holm, Michael M.F. Kaufmann och Kristina Schauman till styrelseledamöter, samt val av Christian Saclier och Victoria Van Camp som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även omval av Lennart Holm som ordförande för styrelsen och Michael M.F. Kaufmann som vice ordförande för styrelsen. Jan Homan och Gunilla Jönson har avböjt omval.

Christian Saclier är Global Head of Industrial Design på Nestlé sedan 2012. Christian började på Nestlé 2008 som Technology Scouting & Sustainability Lead på Nestlés centrum för forskning och utveckling. Innan han började på Nestlé arbetade Christian 4 år på Roche, Consumer Health, som International Packaging Development Manager och 8 år på Novartis som Global Head of Packaging Innovation samt på andra ledande positioner där han arbetade med innovation och teknologi. Fokus för hans arbete har varit förpackningsdesign och materiallära, inklusive digitala interaktiva förpackningslösningar. Christian föreläser vid IMD Business School i Schweiz och är internationell ”keynote speaker” inom innovations- och designprinciper. Christian är fransk medborgare och har en Master of Science i kemi från Technical and Chemical Institute i Lyon samt en Bachelor of Science i makromolekylkemi från Lyon I University.

Victoria Van Camp är President, Business & Product Development, på SKF Group sedan 2016. Victoria började på SKF 1996 och har tidigare arbetat som Director of Industrial Market Technology & Solutions, Director of Product Innovation Lubrication BU samt har innehaft flera andra befattningar inom SKF Group där hon arbetat med verksamhetsbaserad innovation. Victoria är även styrelseledamot i PREERA. Victoria är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik och en doktorsexamen i maskinelement från Luleå tekniska universitet.

Michael M.F. Kaufmann, ordförande för valberedningen, kommenterade: ”Valberedningen är mycket nöjd med att ha rekryterat Christian Saclier och Victoria Van Camp till BillerudKorsnäs styrelse. Christian och Victoria är två erfarna yrkesutövare som båda kommer att tillföra styrelsen värdefull expertis. Victoria kommer att tillföra värdefulla kunskaper om användningen av industriell IT/automatisering, en stark kombination av F&U, innovation och verksamhetsutveckling samt ett svenskt perspektiv på BillerudKorsnäs verksamhet. Christian kommer att tillföra styrelsen operationell expertis från sina mer än 20 år i ledande koncerner inom dagligvaruhandel och konsumtionsvaror, där förpackningslösningen är central både inom innovation och verksamhetsframgång. Valberedningen är övertygad om att de föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att komplettera styrelsens expertis på ett flertal områden med sina omfattande karriärer på svenska och internationella marknader”.

Michael M.F. Kaufmann tillade: ”Jag vill passa på att framföra mitt och valberedningens stora tack till Jan Homan och Gunilla Jönson för deras arbete i BillerudKorsnäs styrelse, under en tid av framgångsrikt integrationsarbete och för deras bidrag till att bygga det nya BillerudKorsnäs”.

Valberedningen i BillerudKorsnäs består av Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Pia Axelsson, utsedd av Fjärde AP-fonden. Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till BillerudKorsnäs årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, General Counsel +46 (0)8 553 335 16

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar