Wendesgymnasiet i Kristianstad startar resan mot Motorbranschcollege

Genom att kvalitetssäkra sin fordonstekniska utbildning mot motorbranschens krav kommer Wendesgymnasiet i Kristianstad att påbörja arbetet till att bli Motorbranschcollege. 

Måndagen den 5 mars träffas motorbranschens företag, fack, politiska beslutsfattare och representanter från skolan på Wendesgymnasiet för att starta upp arbetet med att certifiera skolan till att bli Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att Wendesgymnasiets fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

”För oss på Wendesgymnasiet är det viktigt att kunna möta branschens behov och krav och att kunna erbjuda våra elever en fordonsteknisk gymnasieutbildning med god kvalitet. Vi har redan ett gott rykte och ett bra samarbete med företagen, men genom vårt arbete med att certifiera oss som Motorbranschcollege kommer vi att kunna utveckla oss och vässa kvaliteten ännu mer”, säger Joakim Sahlin, rektor på Wendesgymnasiet.

Det långsiktiga syftet med Motorbranschcollege är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

”Vi ser fram emot att följa Wendesgymnasiets certifieringsarbete. Motorbranschcollege innebär ett strukturerat samarbete mellan skola, motorbranschens företag och fack för att stärka utbildningskvaliteten, öka attraktionskraften för utbildningen och i slutändan säkra kompetensförsörjningen”, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

Jobb väntar i stort sett varje elev som väljer motorbranschen som sitt framtida yrke. Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.

 

Om Motorbranschcollege

Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar: en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Klarar skolan de sex kriterierna certifieras den som Motorbranschcollege.

Välkommen att träffa företrädare för bransch och skola den 5 mars klockan 09:30 på Wendesgymnasiet för att höra mer om Motorbranschcollege.

 

Mer information/kontaktpersoner:  
Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege,
tel: 072-454 89 53, jonas.hehrne@motorbranschcollege.se
Joakim Sahlin, rektor på Wendesgymnasiet,
tel: 0733-13 49 07, joakim.sahlin@kristianstad.se  

Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Prenumerera

Dokument & länkar