Besiktningsstatistiken 2012: Bilprovningen underkände närmare 2 miljoner fordon

Under 2012 underkände Bilprovningen vartannat fordon. Vart tredje behövde dessutom återkomma för efterkontroll, främst till följd av anmärkningar mot bromssystemet. Bland de tunga lastbilarna och släpen var det uppemot två av tre som underkändes. Resultatet för de lätta bussarna är också anmärkningsvärt eftersom de ofta används i samhällstjänst. Bäst resultatutveckling hade de tunga bussarna. Personbilarna har också blivit bättre över tid.

Under 2012 kontrollbesiktade Bilprovningen 4 004 764 fordon. Utfallet är i princip oförändrat sedan 2011. 47 procent underkändes, varav 31 procent med krav på efterkontroll. Den enskilt största orsaken till underkännande med efterkontroll var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. 0,3 procent (13 427 fordon) fick körförbud som innebär att fordonet bedöms utgöra en omedelbar trafiksäkerhetsrisk och i de flesta fall måste bärgas från stationen. Flest godkända fordon i förhållande till antalet besiktade hade motorcyklar (78 procent), husvagnar (72 procent) och lätta släp (62 procent).

Stor spännvidd påvisar förbättringspotential för tunga lastbilar och släp
Skicket på de tunga släpvagnarna är anmärkningsvärt. Trots att de har färre kontrollpunkter än andra motordrivna fordon underkändes 62 procent. Med 4,6 procent var det så illa ställt att de fick körförbud. Dessutom underkändes 25 procent även vid efterkontrollen.

Högsta andel underkända totalt sett har tunga lastbilar med 65 procent. Gävleborgs län sticker ut med 72 procent underkända, vilket dessvärre är en försämring med tre procentenheter sedan 2011.

– Detta är en allvarlig utveckling, men den kan brytas, förutsatt att företagen själva vill. Vi ser att spännvidden är stor. De som sköter sin fordonspark har över 90 procent godkända medan andra inte ens når upp till 20 procent, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Högst andel underkända med krav på efterkontroll hade lätta bussar med 49 procent. Detta är anmärkningsvärt eftersom fordonen fyller en sådan viktig funktion i samhället. Majoriteten används för handikapptransporter och skolskjutsar.

Personbilar och tunga bussar har blivit bättre
Den största förbättringen stod de tunga bussarna för. 59 procent godkändes utan anmärkning. Det är en förbättring med tre procentenheter jämfört med 2011. I likhet med föregående år hade Hallands län högst andel godkända med 68 procent och Kronobergs län lägst med 32 procent. Dock försämrades resultatet i Kronoberg med åtta procentenheter sedan föregående år.

Av personbilarna som utgör 79 procent av besiktningsvolymen godkändes 53 procent, vilket är en liten förbättring (1 procentenhet) i jämförelse med 2011. Mest glädjande är utvecklingen över tid. Sedan 2000 har andelen underkända med krav på efterkontroll minskat från 35 till 31 procent. Nedgången beror delvis på att fordonsparken föryngrats. Dessutom har bilarna blivit bättre.

Tabeller med besiktningsresultatet för samtliga fordonsslag och länsvis hittar du på www.bilprovningen.se/statistik.

För mer information
Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2012 genomförde företaget närmare 5,4 miljoner besiktningar och omsatte 1 550 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Taggar:

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.