Bilprovningen och Folksam i gemensam kampanj - Säkra barn i bil

Bilprovningen och Folksam i gemensam kampanj - Säkra barn i bil

Idag inleder Folksam och Bilprovningen en nationell kampanj på temat "Säkra barn i bil". Genom kampanjen, som genomförs på samtliga bilprovningsstationer i landet, kommer småbarnsföräldrar samt mor- och farföräldrar att få information om hur barn färdas säkrast i bilar. Dessutom får en miljon bilägare information tillsammans med kallelsen till besiktning.

Med kampanjen vill Folksam och Bilprovningen nå ut med information om de rekommendationer som finns kring barnsäkerhet i bil. En gemensam policy för detta togs fram i april 2006. Bakom policyn står, utöver Folksam och Bilprovningen, representanter för bilindustrin, Vägverket, VTI, barnstolstillverkare och Autoliv.

Sätt barnet bakåtvänt - koppla ur krockkudden – skyldighet att skydda barnet Kampanjen har tre budskap, varav det första är att barn upp till cirka fyra års ålder åker säkrast om de sitter bakåtvända i bilen. Det är fem gånger större risk att små barn skadas svårt eller dödas i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd.

Det andra budskapet är vikten av att koppla ut krockkudden. Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig placeras på en plats där en krockkudde finns inkopplad. Om bilen har nyckelavstängning för krockkudden så går det bra att stänga av den själv, annars ska den kopplas ur på en auktoriserad verkstad.

Det tredje budskapet är att barn som är kortare än 135 cm alltid ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn.

– Eftersom andelen barn som åker bakåtvänt minskar är det angeläget att nå ut med informationen om riskerna med detta. Besöket hos oss är ett unikt tillfälle att nå många småbarnsföräldrar liksom mor- och farföräldrar, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.

Information på tio språk till 1 miljon bilägare Under den aktiva kampanjperioden som pågår till och med den 18 november finns affischer på samtliga bilprovningsstationer och besiktningsteknikerna, som genomgått en särskild utbildning, kommer att dela ut information till berörda kunder och svarar på frågor. För de som har begränsade kunskaper i svenska finns informationen även översatt till nio andra språk på Bilprovningens webbplats. Efter den 18 november fortsätter kampanjen då informationen fortsatt skickas ut tillsammans med kallelsen till besiktning till en miljon bilägare till och med februari 2008.

För ytterligare information kontakta: Maria Krafft, chef trafik och samhälle, Folksam, mobil: 0708-31 62 26, e-post: maria.krafft@folksam.se Christina Almgren, informationschef, Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 09, e-post: christina.almgren@bilprovningen.se Morgan Isacsson, Produktionsteknik, Bilprovningen, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera