Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007 – Dålig inledning på hösten, men vi ser fram emot ett mycket bra helårsresultat

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007 – Dålig inledning på hösten, men vi ser fram emot ett mycket bra helårsresultat

Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle kommenterar delårsperioden: – Tredje kvartalet visade mindre volym och lägre produktivitet, lönsamhet och kassaflöde än motsvarande period 2006. Orsaken till detta är ett mycket starkt första halvår med hög produktionsvolym. Efter semesterperioden, som i år kom senare än vanligt, förändrades dessutom kundbeteendet på det sätt att färre än vanligt besiktade sina fordon under de två första av besiktningsperiodens fem månader. Det innebar att vi först en bit in i oktober åter hade en tillfredställande beläggning. Trots den dåliga inledningen på hösten kan vi efter nio månader summera ökad volym och omsättning jämfört med förra året. Med hänsyn tagen till orderstocken, det vill säga kallade men ej besiktade fordon, pekar årets prognos på ett betydligt bättre resultat än planerat.

Delårsperioden januari–september i korthet ? Nettoomsättningen ökade med 0,6 procent till 1 127,8 (1 121,1) MSEK ? Resultatet efter skatt ökade med 43,6 procent till 53,8 (37,4) MSEK ? Resultatet per aktie ökade med 43,6 procent till 1 344 (936) SEK ? Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 133,0 (82,0) MSEK ? Produktiviteten minskade med 2,1 procent till 1,91 (1,95) besiktningar per arbetad timme. Efter att den ovanligt stora orderstocken inför fjärde kvartalet hanterats beräknas produktiviteten för helåret åter ligga i nivå med föregående verksamhetsår cirka 1,80.

Tredje kvartalet i korthet ? Nettoomsättningen minskade med 2,3 procent till 329,8 (337,7) MSEK ? Resultatet efter skatt minskade med 60,5 procent till 7,7 (19,4) MSEK ? Resultatet per aktie minskade med 60,5 procent till 191 (484) SEK ? Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till 33,2 (44,6) MSEK ? Produktiviteten minskade med 8,0 procent till 1,85 (2,01) besiktningar per arbetad timme. Förändrat kundbeteende med ovanligt stor efterfrågan under andra kvartalet i kombination med senareläggning av höstens besiktningar till fjärde kvartalet har orsakat förändringen.

Bilprovningens delårsrapport januari – september 2007 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta: Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se Ekonomichef Lotta Löfgren, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

31 oktober 2007

Siktgatan 7, Box 508, 162 15 Vällingby Tfn: 08-759 21 00 Fax: 08-759 54 24 www.bilprovningen.se

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera