Delårsrapport januari-juni 2011 – Ökad efterfrågan gav stark resultatförbättringDelårsrapport januari-juni 2011 – Ökad efterfrågan gav stark resultatförbättringDelårsperioden januari-juni korthet

? Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 869 (815) MSEK ? Periodens rörelseresultat ökade till 123 (98) MSEK ? Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 89 (66) MSEK, vilket motsvarar 2 220 (1 656) SEK per aktie ? Periodens totalresultat ökade till 77 (48) MSEK, vilket motsvarar 1 925 (1 211) SEK per aktie ? Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 98 (46) MSEK ? Verksamheten bedrivs sedan 1 januari 2011 i två segment – affärsområde Fordonskontroller och affärsområde FastigheterBilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle kommenterar perioden:

– Omsättning och resultat ökade starkt under första halvåret främst till följd av ökad volym

Både kontroll- och registreringsbesiktningar har haft en volymtillväxt. Delvis beror detta på en ökning av direktimporterade fordon men också på att kunderna i högre grad bokade sin besiktning i sista inställelsemånaden. Det resulterade i eftersläpning för slutsiffrorna 9, 0, 1 och 2 från 2010. Dessutom har efterkontrollerna ökat med 10 procent, vilket beror på att fler fordon underkänts till följd av de förändringar som infördes i regelverket under 2010. Att effekten av dessa faktorer blir stor för Bilprovningen beror på att den nyligen konkurrensutsatta besiktningsmarknaden, trots att det nu finns fyra nya aktörer, ännu så länge är inne i ett uppstartsskede.

Omsättning och resultat ökade också till följd av prishöjningar för vissa registreringsbesiktningar och kontrollbesiktning av tunga fordon.

För att stärka vår konkurrenskraft sker under 2011 satsningar i syfte att förbättra och utveckla den goda servicenivån ytterligare, vilket avspeglas i den kraftiga ökningen av rörelsekostnaderna.Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2011 finns publicerad på www.bilprovningen.se.För mer information kontakta: Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.seSiktgatan 7, Box 508, 162 15 Vällingby Tfn: 08-759 21 00 Fax: 08-759 54 24 www.bilprovningen.se

Taggar:

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera

Dokument & länkar