Earth Hour: Bilprovningen utmanar bilisterna


Earth Hour och uppmaningen till alla att släcka lampan under en timme är en viktig symbolhandling för att sätta fokus på klimatfrågan och vikten av att minska påfrestningarna på miljön.

Bilprovningen är en viktig spelare för att minimera fordonens negativa påverkan på miljön. Med den nya elektroniska miljökontrollen upptäcks dubbelt så många fordon med miljörelaterade fel än med den gamla metoden.

Kundmötet är också ett bra tillfälle att sprida kunskap och ge smarta miljöråd till kunderna. Genom bra val, rätt skötsel av bilen och smartare körning går det att spara pengar och minska både bränsleförbrukning och utsläpp.

Alla kunder får "körförbud" på lördag – I morgon när det är Earth Hour går vi ett steg längre. Då utmanar vi kunderna att inte ens använda bilen utan att ställa den. Detta gör vi genom att dela ut "körförbud" till alla kunder, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.

På samtliga Bilprovningens 113 lördagsöppna stationer runt om i landet kommer besiktningsteknikerna att dela ut "körförbud". I praktiken handlar det om att kunderna utöver protokollet får en så kallad flyer där Bilprovningen uppmärksammar Earth Hour och att släcka lamporna samt ställa bilen.

Bilagor 1. Förteckning över Bilprovningens lördagsöppna stationer den 31 mars och ansvarig platschef.
2. Flyer med "körförbud"

För mer information Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02 E-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66 E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37 E-post: marit.thorin@bilprovningen.seKort om Bilprovningen Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med drygt 210 stationer och cirka 1 700 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Företaget genomför närmare 5,5 miljoner besiktningar per år och omsätter 1 500 mkr. Bilprovningen ägs till 52 procent av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Taggar:

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.