Extraöppet tre lördagar på Bilprovningen i hela Sverige

Extraöppet tre lördagar på Bilprovningen i hela Sverige Bilprovningen håller extraöppet tre lördagar i november och december på i stort sett samtliga stationer i landet. Genom denna insats hjälper företaget de kunder som är i slutet av sin besiktningsperiod. Extratiderna kommer senast under fredagen att finnas tillgängliga och måste bokas via Internet eller Bilprovningens bokningscentral. De aktuella lördagarna är 15 och 29 november samt 6 december. Öppettiderna varierar över landet. - Vi har för tillfället betydligt fler bilar inbokade än normalt vilket innebär att våra kunder får besiktningstider senare än vanligt. Med de här tre extra lördagarna räknar vi med att besikta 30 000 bilar och vi kommer efter det att ha ett läge som är mer normalt för säsongen, säger Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle. Det är ett flertal orsaker som ligger bakom att bokningssituationen är besvärligare än normalt. Pågående ombyggnationer och renoveringar gör att det blir begränsad kapacitet på vissa stationer och samtidigt högre efterfrågan på närliggande stationer. Det finns också en tendens till ändrat kundbeteende; samtidigt som många kunder bokar sin tid direkt när kallelsen kommer - vilket gör att fler tider bokas upp snabbt - så är det många kunder som väljer att kontakta Bilprovningen i slutet av sin inställelseperiod och då kan det vara svårt att hitta en tid som passar. Ett tredje exempel är gasolkontrollen på husvagnar, som infördes förra hösten, vilken gör att varje besiktning tar längre tid än tidigare Redan nästa år sker förändringar som förbättrar servicen till fordonsägarna. - Vårt test på Gotland med reserverade tider till samtliga personbilsägare har fallit mycket väl ut, en högre andel än vad vi förväntade oss har accepterat den föreslagna tiden. Och jag är övertygad om att när vi har infört detta över hela landet under 2004 får vi en jämnare beläggning på stationerna. Dessutom kommer den förväntade utglesningen av besiktning gällande motorcyklar, lätta släpvagnar och husvagnar medverka till att den rådande situationen inte uppstår igen, avslutar Magnus Ehrenstråhle. De tider som erbjuds gäller framför allt för personbilar med slutsiffra 7 och 8 i registreringsnumret och måste bokas antingen på Bilprovningens hemsida eller per telefon via bokningscentralen. Mer information ges av Magnus Ehrenstråhle verkställande direktör, 0708-20 04 02 Christina Almgren, informationschef, 0736-88 22 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera

Dokument & länkar