BIMobject förvärvar svenska Convergo och ökar antalet tillverkare på sin globala plattform

BIMobject, som erbjuder en global molnbaserad plattform och marknadsplats för digitala bygg- och inredningsprodukter, förvärvar Convergo. Det svenska it-bolaget bygger BIM-objekt åt ett 50-tal nordiska och europeiska tillverkare av exempelvis möbler, armaturer, innertak och belysning. Bolaget har en årsomsättning på cirka 4 MSEK, och förvärvet har marginell positiv påverkan på BIMobjects resultat.

Convergo arbetar med ett 50-tal starka nordiska och europeiska varumärken som genom förvärvet får tillgång till BIMobjects hela tjänsteportfölj och en global marknadsplats. Det innebär att Convergos kunder, exempelvis Vitra AG, Oras Group och DEDON, framöver kommer få möjligheten att nå ut till över en miljon användare såsom arkitekter, byggbolag och designers. Convergo kommer att fortsätta verksamheten under eget varumärke men med tillgång till BIMobjects olika verktyg.

Förvärvet av Convergo ligger i linje med BIMobjects tillväxtstrategi att snabbt förvärva bolag som tillför ny kompetens samt nya kunder och nedladdningsbara objekt vilket i sin tur driver användarbasen.

“Convergo har varit mycket framgångsrika att lokalt attrahera och skapa värden för tillverkare med stark position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet så öppnar vi dörren till en global marknad för Convergos kunder, och vässar på så sätt BIMobjects, Convergos och tillverkarnas erbjudande”, säger Carl Silbersky, Senior Vice President Corporate Development på BIMobject.

”Vi är mycket stolta över att bli en del av BIMobject och genom detta även kunna erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och ytterligare mervärden. Vi är idag ett mindre bolag, men behovet av konvertering till BIM-objekt är stort och BIMobjects verktyg underlättar arbetet samtidigt som BIMobject Cloud innebär en enorm marknadspotential för våra kunder. Vi ser tydligt att både produkttillverkare och användare av BIM-objekt efterfrågar ökad tillgång till varandra”, säger Carl-Johan Lundberg, VD på Convergo.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Silbersky – SVP Corporate Development
Stefan Hansson – CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com 

Denna information är sådan information som BIMobject AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 14:15 CET. 

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 1 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Taggar:

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.

Prenumerera

Dokument & länkar