Årsredovisning publicerad med upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt uttalande med avvikande mening

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns tillgänglig på Oniva Online Group Europe AB publ (ONG) hemsida www.onlinegroup.com.

Årsredovisningen innehåller upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelsen under rubriken finansiering och i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Bolagets revisorer avstyrker att årsstämman beviljar en f d verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com 

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplanering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550som Certified Adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera