Förändringar i ledningsgruppen: Thomas Broberger utses till CFO och Göran Gylesjö tar över ansvaret för affärsområdet Hosting

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ., (ONG): Online Group genomför förändringar i ledningsgruppen. Thomas Broberger utses till CFO. Thomas kom in som interim CFO under sommaren 2014. Thomas har mångårig erfarenhet som CFO i börsnoterade bolag. Göran Gylesjö tar över ansvaret för affärsområdet Hosting från Anders Aleborg. Göran Gylesjö var tidigare controller inom affärsområdet Hosting. Anders Aleborg har valt att lämna sin anställning i bolaget för att anta nya utmaningar.

Online Groups nya ledningsgrupp består av:

  • Jakob Söderbaum, VD
  • Thomas Broberger, CFO
  • Göran Gylesjö, affärsområdet Hosting

Online Group verkställer uppsägningar i Stockholm och Borås efter avslutade fackliga förhandlingar. Uppsägningar har genomförts för att anpassa verksamheten i Stockholm och Borås inom affärsområdet Online.

För mer information, kontakta:
Jakob Söderbaum, VD, på telefon: 070-260 45 80
Mail: jakob.soderbaum@onlinegroup.com

Taggar:

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar