Getupdated bekräftar avsiktsförklaring om avyttring av MediaAnalys, trots försening

Getupdated tecknade i april en avsiktsförklaring om att avyttra hela sitt innehav om 51 procent i MediaAnalys AB till bolagets grundare vilka idag äger resten av aktierna. Försäljningsprocessen har dragit ut på tiden och ännu kan inget slutdatum för försäljningen anges. Båda parterna bekräftar dock idag sin avsikt att genomföra den planerade affären.

"Affärer som denna tycks alltid ta längre tid än planerat. Vi är emellertid inte under någon omedelbar tidspress, eftersom bolaget utvecklas väl, precis som vi hade förutsett. Vi avser fortfarande att sälja vår andel som planerat", kommenterar Getupdateds vd Paul Yates.

MediaAnalys har varit ett dotterbolag i Getupdatedkoncernen sedan 2007. Getupdated har ägt 51 procent av aktierna medan resten har ägts av en grupp bestående av MediaAnalys grundare. Det slutliga avtalet kommer att förutsätta godkännande av bolagsstämma. Köpare är en grupp investerare under ledning av två av MediaAnalys grundare, Henrik Zobal och Marcus Beckman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Yates, koncernchef i Getupdated Internet Marketing AB
Tel: 0708-10 09 65 eller 44 7966 077 583
paul.yates@getupdated.com

Detta är Getupdated Internet Marketing
Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster omfattande
sökoptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, medieplanering och webbanalys. Getupdatedkoncernen har omkring 230 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Irland. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna www.getupdated.com.

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera