OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE erbjudande till aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till

det prospekt som godkändes och publicerades den 3 september 2014 avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Online Group har efter Finansinspektionens godkännande av prospektet upptäckt ett sakfel avseende ett av de låneavtal som beskrivs i prospektet. Korrigeringen påverkar inte den finansiella informationen i prospektet. Med anledning därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Online Group upprättat detta tilläggsprospekt.

OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE erbjudande till aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till

det prospekt som godkändes och publicerades den 3 september 2014 avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Online Group har efter Finansinspektionens godkännande av prospektet upptäckt ett sakfel avseende ett av de låneavtal som beskrivs i prospektet. Korrigeringen påverkar inte den finansiella informationen i prospektet. Med anledning därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Online Group upprättat detta tilläggsprospekt.

Godkännande och offentliggörande

Detta tilläggsprospekt har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet och prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Online Groups (www.onlinegroup.com) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsida.

Rätt till återkallelse  

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 22 september 2014 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 

För mer information, kontakta:
Peter Kopelman, styrelseordförande Oniva Online Group

070-691 1000 

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar