Online Group blir marknadsledande inom webbhotell

Stockholm, 14 november 2013

Oniva Online Group Europe AB har idag förvärvat 48% av aktierna i webbhotellet och domännamnsföretaget Binero. I och med detta förvärv har Online Group nu mer än 50% av marknaden inom webbhotell och säkrar därmed positionen som marknadsledande i norra Europa.

Efter förhandlingar mellan Online Group och Bineros största aktieägare Sam Nurmi har parterna beslutat att Online Group förvärvar samtliga aktier från Sam Nurmi i Binero, detta innebär att Online Group blir ny huvudägare i Binero.

Binero grundades 2002 och har genom åren fått ett flertal utmärkelser för sina tjänster och är den största återförsäljaren av .se domäner i Sverige med över 250 000 sålda domäner. Bolaget har tiotusentals kunder som t.ex. SVT, Färjerederiet och Hemmakväll.

”Att Online Group blir ny huvudägare i Binero är ytterligare ett steg i rätt riktning för vår fortsatta expansion i syfte att bli den största aktören inom onlinemarknadsföring och hosting i Europa. Med 48% av ägarskapet i Binero säkrar vi vår ledande position i Sverige och Skandinavien. I och med förvärvet ökar vi vår andel från 30% till mer än 50% av den totala marknaden för webbhotell.” Säger Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group.

”Att få in Online Group som delägare i Binero ger oss det kontaktnät och den breda kunskap vi behöver för att ta nästa stora steg i att driva webbhotellbranschen i allmänhet och Binero i synnerhet mot nya höjder.” Säger Anders Aleborg, VD och grundare av Binero AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar