Online Group bygger datacenter i samarbete med E.ON -  intensifierar satsningen på hosting- och molntjänster

Online Group bygger, i samarbete med E.ON, ett nytt
stort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Byggnationen görs för att
koncentrera den existerande kapaciteten och för att säkerställa driftsäkerhet
och effektivitet i Online Groups molnsatsning med Sverige i fokus. Anläggningen
kommer att driftsättas under det andra kvartalet 2018.

- Datacentret är en naturlig del i Online Groups molnstrategi som kretsar kring en stark lokal närvaro på flera nivåer. Denna närvaro innebär bland annat ett stort fokus på kompetent lokal support, med en djup förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag har och står inför.

- Vår långa historik och breda erfarenhet inom hostingbranschen ger oss en unik position på, framför allt, den svenska marknaden. Genom ett modernt datacenter med stor kapacitet och den senaste tekniken, tillsammans med ett närodlat perspektiv i form av lokal kundservice, kan vi leverera en mer attraktiv tjänst än vad någon annan kan. Det gör oss konkurrenskraftiga och ligger helt i linje med vår strategi om utvecklat erbjudande inom hosting, säger Göran Gylesjö, vd, Online Group.

Online Group har sedan tidigare molntjänster i sitt existerande produkterbjudande, men i och med det nya datacentret samlar man en stor del av sin kapacitet på färre platser samtidigt som kapaciteten utökas. Datacentret, som är ett samarbete med E.ON, kommer även att återanvända spillvärmen från anläggningen och distribuera ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme – ett område som E.ON fokuserar på.

- Allt fler datacenter väljer att etablera sig i Sverige och som partner för hållbara energilösningar, erbjuder vi nu ett unikt och leveranssäkert helhetskoncept där hållbarhet genomsyrar hela upplägget, säger Marc Hoffmann, Sverigechef, E.ON.

Investeringen är i sin helhet lånefinansierad och innebär kostnadsbesparingar i anslutning till driftsättning av datacentret.

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com

Pernilla Schoug

E.ON. Kommunikationschef Customer Solutions

+46706551485

pernilla.schoug@eon.se

Om Online Group:  Online Group är en internationell leverantör med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster inom IT och IT-drift. Detta inkluderar bl.a. domännamnsregistreringar, webbhosting, molntjänster, servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting och mycket mer. För mer information kring Oniva Online Group Europe, besök www.onlinegroup.com .

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550).

www.onlinegroup.com

Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 09:00 CET.

  

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Datacentret är en naturlig del i Online Groups molnstrategi som kretsar kring en stark lokal närvaro på flera nivåer. Denna närvaro innebär bland annat ett stort fokus på kompetent lokal support, med en djup förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag har och står inför.
Göran Gylesjö, VD