Online Group effektiviserar och genomför kostnadsbesparingar

Online Groups effektiviseringar och besparingar under innevarande år uppgår till över fem miljoner kronor och kommer påverka resultatet i positiv riktning. Efter flera förvärv ser företagsledningen dessutom möjligheter till goda synergier och ytterligare kostnadsbesparingar.

Online Groups tillväxt fortsätter, efter fyra större förvärv har företaget goda möjligheter till synergier och företagets marknadsandelar i Skandinavien ökar. Online Groups andel av marknaden för webbhotell i Skandinavien har gått från 30% till mer än 50% av den totala marknaden.

Förvärven av nya företag är en del av Online Groups fortsatta tillväxtstrategi. Samtidigt har Online Group under innevarande år genomfört besparingar och effektiviseringar som påverkar resultatet positivt med närmare 5,5 miljoner kronor. Storage-, marknadsförings- och personalkostnader har setts över och Online Group står nu väl rustat inför nästa år.

Ytterligare effektiviseringsmöjligheter och synergier som kommer spara närmare 6 miljoner kronor kalkylerar Online Groups ledning med att kunna uppnå under 2014. Bättre leverantörsavtal, utrymme i befintliga datahallar samt lägre marknadsföringskostnader är några av de faktorer som ligger till grund för kalkylen.

”Samtidigt som vi satsar offensivt med både emissioner och förvärv ser vi till att höja kostnadsmedvetenheten inom Online Group. På så sätt möjliggör vi en fortsatt tillväxt men med en bibehållen balans vad avser kostnader och skuldsättning i företaget. Vi vinnlägger oss om att vår tillväxtstrategi inte går ut över företagets likviditet och soliditet. Då vi är verksamma på en marknad under tillväxt är det lätt att bli fartblind därför prioriterar vi även en bibehållen kostnadskontroll. Dessutom vet vi av erfarenhet att inom vårt segment kan stora synergier uppnås på kort tid, därav vår optimism,” säger Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera