Online Groups samarbete med ClearSense uppskattas till ett värde om 14 miljoner kronor brutto.

Online Groups samarbetsavtal med ClearSense gällande sökmotoroptimering uppskattas till ett värde om 14 miljoner kronor brutto i ett första skede under 2014. Uppskattningen baseras på ClearSense tidigare års resultat av försäljning på sökmotoroptimering samt säljorganisations storlek som består av flera hundra säljare som besitter lång erfarenhet och stor kompetens av sälj inom sökmarknadsföring. Avtalet innefattar att Getupdated tar över ClearSense befintliga kundstock för sökmotoroptimering. Detta innebär att det finns stora möjligheter för att samarbetsavtalets värde kan uppgå till 28 miljoner kronor under den 24 månaders period som avtalet löper mellan Online Group och ClearSense (tidigare Lokaldelen).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar