Servage – Online Group har uppnått acceptansgrad om 95,5 procent

Online Groups innehav av aktier i Servage uppgår efter den senast förlängda acceptperiodens slut till 95,5 procent. Online Group avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier samt i samband med detta verka för en avnotering av aktien. I samband med Erbjudandet har antalet aktier i Online Group ökat till totalt 659 397 960 aktier.

Oniva Online Group Europé AB (”Online Group” eller ”Budgivaren”) offentliggjorde den 27 december 2012 ett erbjudande till aktieägarna i Servage AB (publ) (”Servage”) om att överlåta samtliga aktier i Servage till Online Group för 35 Online Group aktier för varje Servage aktie (”Erbjudandet”). Den 15 mars 2013 beslutade styrelsen att Erbjudandet förlängts till den 29 mars 2013.

Efter acceptperiodens utgång den 29 mars 2013 hade 3 101 114 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 64,3  procent av aktiekapitalet och 69,3 procent av röstetalet. Inklusive de 1 450 946 aktier som Online Group förvärvat sedan tidigare kontrollerar Budgivaren 4 552 060 aktier i Servage, motsvarande 95,5 procent av aktiekapitalet och 96,1 procent röstetalet. För de aktieägare som accepterade Erbjudandet under den senast förlängda acceptperioden påbörjades redovisning av likvid den 1 april 2013. Ytterligare aktier beräknas levereras under slutet av april.

Online Group avser att begära tvångsinlösen av de resterande aktierna samt i samband med detta verka för en avnotering av aktien.  Budgivaren förbehåller sig rätten att fortsatt förvärva aktier i Servage över marknaden.

För ytterligare information om Erbjudandet, se erbjudandehandling daterad den 15 februari 2013.

Nytt antal aktier i Online Group

I samband med Erbjudandet har antal aktier i Online Group ökat och uppgår per den 19 april till totalt 659 879 592 aktier med ett aktiekapital om totalt 131 879 592 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 180 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar