BioGaia AB Bokslutskommuniké 2012

2012

 • Omsättningen uppgick till 645,2 (315,0) miljoner kronor. I omsättningen ingår licensintäkt med 356,0 miljoner kronor från Nestlé vilken är att betrakta som engångsintäkt, men som till viss del hänför sig till 2012 års försäljning (enligt bolagets egna beräkningar cirka 40 miljoner kronor). Exklusive licensintäkten uppgick omsättningen till 289,2 (315,0) miljoner kronor, en minskning med 25,8 miljoner kronor (-8%). Rensat för valutaeffekter var minskningen -6%.
   
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 237,6 (215,4) miljoner kronor, en ökning med 22,2 miljoner kronor (10%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 12%.
   
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 406,6 (97,7) miljoner kronor. Exklusive licensintäkten från Nestlé uppgick omsättningen avseende insatsprodukter till 50,6 (97,7) miljoner kronor, en minskning med 47,1 miljoner kronor (-48%), vilken främst är ett resultat av licensavtalet med Nestlé. Enligt bolagets egna beräkningar hänför sig cirka 40 miljoner kronor av licensintäkten till 2012.
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 428,1 (103,2) miljoner kronor, en ökning med 324,9 miljoner kronor. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick rörelseresultatet till 72,1 (103,2) en minskning med 31,1 miljoner kronor (-30%). Rensat för valutaeffekter var minskningen -26%.
   
 • Vinst efter skatt uppgick till 329,9 (79,5) miljoner kronor, en ökning med 250,4 miljoner kronor. Exklusive licensintäkt uppgick vinst efter skatt till 63,7 (79,5) miljoner kronor, en minskning med 15,8 miljoner kronor (-20%).
   
 • Vinst per aktie uppgick till 18,93 (4,42) kronor. Exklusive licensintäkt uppgick vinst per aktie till 3,52 kronor.
   
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 203,8 (24,7) miljoner kronor. I kassaflödet ingår betalning från Nestlé med 356,0 miljoner kronor, investeringar i TwoPac med 27,5 (15,8) miljoner kronor, skattebetalning med 105,7 (35,8) miljoner kronor samt utdelning med 103,6 (34,5) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december 2012 till 375,0 (171,5) miljoner kronor.
   
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman en ordinarie utdelning på 4,15 kronor och en extra utdelning på 5,85 kronor vilket ger en total utdelning på 10,00 kronor per aktie.
   
 • Styrelsen har beslutat att för kommande år ändra utdelningspolicyn från 30% till 40% av vinsten efter skatt.

Fjärde kvartalet 2012

 • Omsättningen uppgick till 72,4 (82,4) miljoner kronor, en minskning med 10,0 miljoner kronor (-12%) vilket är ett resultat av licensavtalet med Nestlé. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med -8%.
   
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 65,6 (57,5) miljoner kronor, en ökning med 8,1 miljoner kronor (14%). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 19%.
   
 • Omsättningen avseende insatsprodukter uppgick till 6,8 (24,5) miljoner kronor, en minskning med 17,7 miljoner kronor (-72 %), vilken främst är ett resultat av licensavtalet med Nestlé. Rensat för valutaeffekter var omsättningsminskningen -71%.
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,1 (23,8) miljoner kronor, en minskning med 10,7 miljoner kronor (-45%). Rensat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med -37%.
   
 • Vinst efter skatt uppgick till 15,8 (21,8) miljoner kronor, en minskning med 6,0 miljoner kronor (-28%).

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2012

 • Avtal avseende försäljning av tabletter och droppar i Pakistan.
   
 • Studie publicerades som visar att Lactobacillus reuteri Protectis hjälper för tidigt födda barn.
   
 • Avtal avseende försäljning av droppar i Mexiko.
   
 • Framsteg inom munhälsoområdet (en ny studie och två nya avtal)

“2012 var ett exceptionellt år som skapade en stark plattform för framtida utveckling samt gav ett mycket positivt resultat. Vi gjorde en stor affär med vår kund Nestlé som dels gav oss en stor licensintäkt och dels öppnar möjligheter till utökat samarbete med Nestlé på flera områden. Dessutom ger det en välfylld kassa som möjliggör ytterligare satsningar. Sammantaget är det min uppfattning att 2012 var ett fantastiskt år,” säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

Välkommen att deltaga i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 10:00 av vd Peter Rothschild. För att deltaga i konferensen ring 08-505 564 87.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 8 februari 2013 kl 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2012-12-17 BioGaia tecknar två nya distributionsavtal och ytterligare en studie på paradontit visar positiva resultat
2012-11-22 BioGaia har ingått ett exklusivt avtal för sina probiotiska droppar med Nestlé i Mexiko
2012-10-23 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari- 30 september 2012

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

För vidare information: 
Peter Rothschild vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Margareta Hagman vice vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Citat

2012 var ett exceptionellt år som skapade en stark plattform för framtida utveckling samt gav ett mycket positivt resultat. Vi gjorde en stor affär med vår kund Nestlé som dels gav oss en stor licensintäkt och dels öppnar möjligheter till utökat samarbete med Nestlé på flera områden. Dessutom ger det en välfylld kassa som möjliggör ytterligare satsningar. Sammantaget är det min uppfattning att 2012 var ett fantastiskt år.
Peter Rothschild, vd BioGaia AB