BioGaia tecknar avtal med det marockanska läkemedelsföretaget Galenica SA för Marocko

BioGaia tecknar avtal med det marockanska läkemedelsföretaget Galenica SA för Marocko


Avtalet med Galenica ger företaget exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias Probiotiska droppar och tabletter under BioGaias varumärke i Marocko. Lansering planeras till första kvartalet 2012.

Galenica är det tredje största läkemedelsföretaget i Marocko i antal sålda enheter och grundades 1987 av Abdelghani El Guermai, vars familj fortfarande äger bolaget. Företaget har 400 anställda varav 120 är säljare.

Den marockanska ekonomin växer snabbt och med en befolkning på 32 miljoner människor och 630 000 nyfödda per år är det en intressant marknad för BioGaia.

- Det är glädjande att vi genom detta avtal kommer in i en ny intressant region med stark tillväxt och att våra produkter lanseras i ytterligare ett land, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

BioGaias färdiga produkter såsom Probiotiska droppar och tabletter säljs nu i 52 länder. I 34 länder säljs produkterna under BioGaia-varumärket.

 

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia:

2011-05-11              Årsstämma i BioGaia

2011-05-10              BioGaia AB Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

2011-04-04              Kallelse årsstämma BioGaia AB (publ)

 

För vidare information:
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

 

 

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 4 augusti 2011 kl 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. www.biogaia.se

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera