BioGaia tecknar distributionsavtal i Tyskland

BioGaia har tecknat ett exklusivt distributionsavtal avseende BioGaias Probiotiska droppar med det tyska läkemedelsföretaget InfectoPharm. Produkten kommer att säljas under varumärket BioGaia."Vi har på nära håll följt succén med BioGaias droppar på många andra europeiska marknader och ser ett stort behov av produkten också för barn i Tyskland" säger Dr Manfred Zöller, VD på InfectoPharm.

InfectoPharm är ett tyskt läkemedelsföretag med en stark pediatrisk produktportfölj. Företaget med huvudkontor i Heppenheim, Tyskland, täcker hela området inom infektionssjukdomar, gastroenterologi, dermatologi och pneumatologi. De är marknadsledare inom sina marknadsnischer.

För att lära sig mer om InfectoPharm eller deras produkter var vänlig besök deras hemsida www.infectopharm.com.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2009-04-23 Årsstämma i BioGaia
2009-04-22 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009
2009-03-18 Kallelse årsstämma BioGaia AB

För vidare information:
Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00
Jan Annwall, vVD tel: 08-555 293 00


BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag.
www.biogaia.se

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Dokument & länkar