BioGaia tecknar exklusivt avtal för droppar och tabletter i Brasilien

BioGaia har tecknat ett långfristigt avtal med Aché, vilket ger företaget exklusiva försäljningsrättigheter till BioGaias probiotiska droppar och tabletter i Brasilien. Produkterna kommer att säljas under en kombination av BioGaias och Achés varumärken (co-branded) och lansering är planerad till mitten av 2014.

Aché är ett av de tre största läkemedelsföretagen i Brasilien. Företaget tillverkar och marknadsför mer än 280 receptbelagda, receptfria och generiska läkemedel och har 3 300 anställda, varav drygt 1 600 tillhör säljkåren av läkemedelskonsultenter. Brasilianska läkare rankar Aché som nummer ett av läkemedelsföretagen.

– Vi är glada att ha inlett ett varaktigt samarbete med BioGaia, vilket möjliggör lansering av intressanta produkter på den brasilianska marknaden. De väl studerade probiotiska produkterna kommer att möta viktiga medicinska behov, särskilt inom barnhälsosegmentet, och i kombination med Achés väletablerade och ledande position, kommer de snabbt att bli ett viktigt behandlingsalternativ för läkarna i Brasilien, säger Celso Sustovich, Executive Director Aché.

– Vårt fokus på BRIC-länderna ger resultat. Brasilien är en mycket viktig marknad och både våra droppar och tabletter är redan registrerade där efter en lång och komplicerad process. Vi är övertygade om att Brasilien kommer att bli en av våra viktigaste marknader inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Både BioGaia ProTectis droppar och BioGaia ProTectis tabletter innehåller BioGaias patenterade och välstuderade probiotiska stam Lactobacillus reuteri Protectis. I dag säljs dropparna i 60 länder och tabletterna i omkring 50 länder världen över.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2013-11-12 BioGaia investerar i utveckling av läkemedel mot NEC

2013-10-29 BioGaia utvecklar nätverket inom munhälsoområdet
2013-10-23 BioGaia AB Delårsrapport 1 janurai-30 september 2013

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 15 november 2013 kl 09.15.

För mer information
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Citat

Vårt fokus på BRIC-länderna ger resultat. Brasilien är en mycket viktig marknad och både våra droppar och tabletter är redan registrerade där efter en lång och komplicerad process. Vi är övertygade om att Brasilien kommer att bli en av våra viktigaste marknader inom en inte alltför avlägsen framtid.
Peter Rothschild, vd BioGaia