BioGaia tecknar exklusivt distributionsavtal för sina probiotiska droppar och tabletter i Taiwan

BioGaia tecknar exklusivt distributionsavtal för sina probiotiska droppar och tabletter i Taiwan

BioGaia har i dag tecknat avtal med Unilab Group, vilket ger Unilab exklusiva försäljningsrättigheter för BioGaias probiotiska droppar och tabletter i Taiwan. Produkterna kommer att säljas under BioGaias varumärke och lansering är planerad att ske under 2012.

Unilab Group, med säte i Filippinerna, är ett ledande läkemedels- och hälsoföretag i sydöstra Asien. I Taiwan kommer ett distributionsföretag som heter Avipha Biotechnology Co., Ltd, att sälja produkterna, som kommer att marknadsföras under BioGaias eget varumärke. Både dropparna och tabletterna innehåller BioGaias patenterade och välstuderade probiotiska stam Lactobacillus reuteri Protectis. I dag säljs dropparna i 51 länder världen över and tabletterna i 46 länder.

Sedan tidigare har BioGaia avtal med Unilab Group avseende distribution av tabletter i Filippinerna och med Unilabs dotterbolag i Kina, SUCB, avseende dropparna.

- Vi är nöjda med avtalet med Unilab/Avipha. Då Taiwan har en befolkning på 23 miljoner människor och levnadsstandarden är bland de 20 högsta i världen, borde potentialen för våra probiotiska produkter vara god, säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

 

För mer information
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2012-04-04 BioGaia AB: Kallelse till årsstämma BioGaia AB (publ)
2012-03-21 BioGaias styrelse föreslår årsstämman om extra utdelning, upplösning av.
2012-02-22 Lactobacillus reuteri Protectis minskade diarré hos barn

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 april 2012 kl 10.30.

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera