BioGaias styrelse föreslår årsstämman om extra utdelning, upplösning av reservfond samt incitamentsprogram till personalen

BioGaias styrelse föreslår årsstämman om extra utdelning, upplösning av reservfond samt incitamentsprogram till personalen

Styrelsen i BioGaia AB har beslutat att till årsstämman 2012, utöver förslaget i årsredovisningen, föreslå en ytterligare extra utdelning om två kronor per aktie. Styrelsen föreslår också att reservfonden om 77,7 miljoner kronor minskas och överförs till fri fond. Vidare föreslår styrelsen ett tecknings-optionsprogram till personalen.

Styrelsen har i årsredovisningen för 2011 föreslagit en ordinarie utdelning på 1,26 kronor per aktie och en extra utdelning på 2,74 kronor per aktie, totalt fyra (4) kronor per aktie. Nu föreslår styrelsen årsstämman om ytterligare en extra utdelning på två (2) kronor per aktie. Förslaget tas upp som en extra punkt vid årsstämman 2012.

Den totala föreslagna utdelningen uppgår därmed till sex (6) kronor per aktie vilket innebär en total utdelning om 103,6 miljoner kronor. Den totala utdelningen ryms inom ramen för fria medel i moderbolaget som enligt årsredovisningen per den 31 december 2011 uppgår till 117,8 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår också årsstämman att minska reservfonden om 77,7 miljoner kronor och överföra hela reservfonden till fri fond.

Styrelsen har vidare beslutat att till årsstämman föreslå ett teckningsoptionsprogram för samtliga fast anställda i BioGaiakoncernen innebärande, vid fullt utnyttjande, en utspädning på 1,14 procent av kapitalet respektive 0,83 procent av rösterna i BioGaia AB.

Kallelse till årsstämman sker sex till fyra veckor innan årsstämman och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras också i Svenska Dagbladet. Årsstämman hålls den 8 maj, 2012 kl 16.00 Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

För mer information
Peter Rothschild, vd: 08-555 293 00

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera