Nestlé lanserar "Boost Kid Essentials i USA med BioGaias Probiotiska sugrör

Nestlé Nutrition's HealthCare Nutrition business unit (HCN) lanserar nu produkten Boost Kid Essentials med BioGaias patenterade probiotiska sugrör i USA.Detta är den första större lanseringen av en nutritionsprodukt som är ett resultat av det avtal som tecknades i januari 2006 mellan BioGaia AB och HCN, som ger HCN exklusiva rättigheter till L. reuteri Protectis för medicinsk nutrition.

"Denna produkt är ett viktigt steg in på nutritionsmarknaden för BioGaia och är ett bevis på Nestlés avsikter att sätta stora och för dem viktiga produkter med BioGaias probiotika på marknaden. Det är också ytterligare ett bevis på styrkan i de kliniska data som vi har inom ett av våra kärnområden, probiotika för barn, säger Peter Rothschild, VD, BioGaia AB.

Nestlé Nutrition, en del av Nestlégruppen - världens ledande nutritions- och hälsoföretag är världsledande inom specialnutrition, Nestlé Nutrition fokuserar på innovativa, vetenskapligt underbyggda, produkter, skräddarsydda för människor med specifika nutritionsbehov för varje fas i livet. Nestlé Nutritions produktsportfölj omfattar barnmat, nutrition för sjuka prestationsprodukter och produkter för viktkontroll

BioGaias patenterade hälsobringade bakterie, Lactobacillus reuteri används redan i produkter i mer än 42 länder, inklusive barnvällingar i flera länder i Europa och Asien. HCN säljer även Meritene Provital i Spanien, en komplett nutritionsprodukt i pulverform, innehållande BioGaias probiotika.

BioGaia ingick nyligen ytterligare ett avtal med Nestlé Nutrition avseende modersmjölksersättning och vissa vällingprodukter.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2008-09-08 Q-Mejerierna lanserar drickyoghurt med BioGaias hälsobakterier.
2008-08-21 BioGaia tecknar avtal med Nestlé Nutrition
2008-08-20 BioGaia delårsrapport 1 januari - 30 juni 2008

För vidare information: Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00,
Jan Annwall, vice VD tel: 08-555 293 00
---------------------------------------------------------------------------------
BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag.
www.biogaia.se

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Dokument & länkar