Ny metaanalys bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid kolik

Resultaten från en nyligen publicerad systematisk genomgång stärker ytterligare bevisen för L. reuteri Protectis effekt vid spädbarnskolik. Genomgången utvärderade 17 studier med olika behandlingar av kolik, varav L. reuteri Protectis var den enda probiotikan. Endast ytterligare en produkt ansågs effektiv. Läkemedlet simetikon, som ofta förskrivs vid kolik, visade ingen effekt.

Innan den nya genomgången har fyra metaanalyser, som utvärderat olika probiotika samt icke-probiotiska behandlingar, dragit samma slutsats; att L. reuteri Protectis är effektiv vid kolik, särskilt för ammade spädbarn och spädbarn som både ammas och får modersmjölksersättning. I den nya, femte genomgången med sex inkluderade studier på L. reuteri Protectis stärktes bevisen till och med ytterligare.

"Den nya metaanalysen bekräftar återigen vår position som den främsta behandlingen för spädbarn med kolik. I dag kan sjukvårdspersonal runt om i världen vara helt säkra på att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProTectis droppar till sina patienter", säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Den systematiska genomgången och metaanalysen publicerades online av forskarna Tracey Harb och kollegor vid University of Queensland, Australien, i Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 14 december 2015.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-01-08 BioGaias dotterbolag IBT har fått klartecken för klinisk studie i USA och Sverige
2015-12-01 BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen
2015-10-26 BioGaia tecknar exklusivt avtal på Sri Lanka

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 11 januari 2016 kl 11.00.

För mer information 
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Citat

Den nya metaanalysen bekräftar återigen vår position som den främsta behandlingen för spädbarn med kolik. I dag kan sjukvårdspersonal runt om i världen vara helt säkra på att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProTectis droppar till sina patienter.
Peter Rothschild, vd, BioGaia