Q-Mejerierna lanserar drickyoghurt med BioGaias hälsobakterier

BioGaia AB har tecknat ett exklusivt avtal med Kavli Holding AS i Norge som ger Kavli rättigheter att använda BioGaias patenterade hälsobakterie Lactobacillus Reuteri Protectis i mejeriprodukter i Norge. Kavli's dotterbolag Q-Meirierne AS lanserar nu, BioQ-drickyoghurt på den norska marknaden.Kavli är en 115 år gammal livsmedelskoncern som ägs av en stiftelse; O. Kavli och Knut Kavli's Almennyttige Fond. Stiftelsen är ensamägare av Kavlikoncernen och delar av vinsten från företaget går till Kavli-fonden och dess allmännyttiga verksamhet. Varje år tilldelas medel för olika projekt inom fondens områden. Tilldelningen görs av styrelsen i Kavli-fonden och sker helt oberoende av koncernens övriga verksamhet. Kavli tillverkar en stor variation av livsmedelsprodukter som säljs i mer än 50 länder.

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial

Prenumerera

Dokument & länkar