Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. 

Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns.

– Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för resten av världen av för drivmedelstillverkning från skogsråvara, säger Marie Anheden, Projektledare för BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0

Krackern, som är placerad vid RISE Energy Technology Center, ETC, i Piteå, är den första i sitt slag i landet. Den erbjuder möjligheten att studera delar av värdekedjan – från råvara till biodiesel. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av biodrivmedel baserade på lignin, vilket är en förnybar råvara.

– Vi inser att vi fortsatt inte kan leva på fossila bränslen, därför strävar vi efter att leda omställningen till biobaserade drivmedel. Att leda innebär att ta vissa risker, dock inte i detta fall. Slurry hydrokrackern ser vi som en mycket spännande pilot som vi kommer att ha stor nytta av och våra förväntningar och förhoppningar om vad den kan leda till är höga, säger Petter Holland, vd för Preem som är en av projektets finansiärer.

Den svenska skogen erbjuder fantastiska möjligheter att minska vårt beroende av fossila bränslen. En bedömning visar att bortåt två miljoner ton svartlutslignin kan utvinnas per år från svenska massabruk. Detta kan ge ett väsentligt tillskott av förnybara drivmedel. Tekniken i slurry hydrokrackern ger också stora möjligheter för så kallade ”drop in” bränslen, där fossil olja och lignin i form av bioolja kan krackas tillsammans till diesel som då också innehåller en andel grön diesel.

Hela investeringen i pilotanläggningen är på drygt 13 miljoner kronor. Bakom anläggningen står ett konsortium bestående av RISE ETC, Preem, Chalmers och entreprenörsbolaget SunCarbon med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Stiftelsen Energitekniskt centrum i Piteå och RISE.

För ytterligare information eller bilder:

BioInnovation:
Sara Ullmark, Kommunikationsansvarig, 070 386 7994, sara.ullmark@bioinnovation.se

BioLi 2.0: Marie Anheden, projektledare, 08 676 71 09, marie.anheden@ri.se 

BioInnovation är en satsning grundad av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Budgeten är planerad till 100 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/ 

Om oss

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

– Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för resten av världen av för drivmedelstillverkning från skogsråvara
– Marie Anheden, Projektledare för BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0