BioInvent beviljas europeiskt patent för antikroppsbiblioteket n-CoDeR

BioInvent beviljas europeiskt patent för antikroppsbiblioteket n-CoDeR BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har av det europeiska patentverket beviljats ett nytt patent avseende företagets antikroppsbibliotek n-CoDeR. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR är en väsentlig del av BioInvents teknologiplattform och möjliggör ett snabbt och effektivt urval av humana antikroppar. Det används i företagets utveckling av egna läkemedelskandidater inom HIV, åderförkalkning, artros och cancer samt i olika utvecklingssamarbeten med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. Det nya patentet täcker metoder för att skapa såväl antikroppsbibilioteket n-CoDeR som de enskilda antikroppskomponenterna i biblioteket. Sedan tidigare har BioInvent beviljats motsvarande patent i Australien och patentansökningar har inlämnats i USA med flera länder. "Antikroppsbiblioteket är en hörnsten i vårt arbete med att bygga en stark portfölj av läkemedelskandidater. Det europeiska patentet innebär att vi ytterligare förstärker skyddet för denna viktiga teknologi," kommenterar Svein Mathisen, koncernchef och VD för BioInvent. Genom exklusiva licenser eller i eget namn förfogar BioInvent nu över 150 individuella patent och patentansökningar. Dessa täcker såväl företagets kärnteknologi inom utvecklingen av antikroppsbaserade läkemedelskandidater och olika aspekter på denna som olika antikroppsprodukter under utveckling och deras användning som läkemedel. Det nya patentet från EPO, European Patent Office, har beteckningen EP 988 378 och benämningen "A method for in vitro molecular evolution of protein function". -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen Cristina Glad VD och koncernchef Vice VD Tel: 046-286 85 67 Tel: 046-286 85 51 Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com E-mail: cristina.glad@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet är förenad med risk och/eller osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Bolaget utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. I dag bedrivs interna läkemedelsprojekt inom stora sjukdomsområden som HIV, åderförkalkning, cancer och artros. Bolagets teknikplattform - antikroppsbiblioteket n-CoDeR® samt produktionsanläggningen godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel - bidrar till att skapa goda förutsättningar för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Teknikplattformen utnyttjas även för utveckling och tillverkning av läkemedel för partners räkning. Bland BioInvents partners märks Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen och Pharmacia Diagnostics. Bolaget har idag 104 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon i Lund. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar