BioInvent förlänger samarbetet med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation för utveckling av terapeutiska antikroppar

Lund, Sverige – 2 juli, 2013 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar idag att man har tecknat en förlängning av licensavtalet från 2009 med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation för utveckling av antikroppar från BioInvents n-CoDeR®-bibliotek. Enligt villkoren i förlängningen, får Mitsubishi Tanabe Pharma tillgång till BioInvents antikroppsplattform för utveckling av humana antikroppar under ytterligare två år och kan utveckla upp till åtta antikroppsprogram.

BioInvent erhåller, förutom en initial licensavgift, årliga licensersättningar, ytterligare milstolpsersättningar samt royalty på försäljningen av kommersiella produkter.

n-CoDeR®-biblioteket innehåller mer än 20 miljarder humana antikroppsfragment, som är skapade med BioInvents patenterade metod. Biblioteket har visat god förmåga att generera antikroppar med god affinitet och selektivitet.

Cristina Glad, VD för BioInvent, säger i en kommentar: "Förlängning av vårt avtal med Mitsubishi Tanabe Pharma kring vår n-CoDeR®-teknik är ett tecken på det värde som vi ser att våra samarbetspartners och industrin tillskriver tekniken. Avtalet är ett exempel på vår strategi att bygga partnerskap som bidrar till finansieringen av vår nuvarande verksamhet och där våra interna projekt skapar ytterligare mervärde. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Mitsubishi Tanabe Pharma och att vidareutveckla vår utmärkta relation.

-- SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Cristina Glad
VD och koncernchef
046-286 85 51
0708-16 85 70
cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com

www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2013 kl. 08:45.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar