BioInvent förvärvar rättigheterna till att utveckla och kommersialisera en ny typ av läkemedel mot HIV

BioInvent förvärvar rättigheterna till att utveckla och kommersialisera en ny typ av läkemedel mot HIV BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har i dag förvärvat rättigheterna till att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot en grupp målstrukturer associerade med HIV viruset. BioInvents målsättning är att med hjälp av dessa antikroppsbaserade läkemedel, riktade mot de aktuella målstrukturerna, kraftigt minska antalet viruspartiklar i blodet hos patienten. Bedömningen är att goda förutsättningar finns att resistens mot läkemedlet inte uppkommer i samband med behandlingen, vilket är ett stort problem med nuvarande behandlingar. Bolaget avser nu att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot dessa målstrukturer. Avtalet är ytterligare ett steg mot att realisera bolagets strategi; att bygga en portfölj av läkemedelskandidater baserat på den unika kunskap och teknikplattform som bolaget förfogar över. Rättigheterna har förvärvats från Thymon LLC. Thymon är baserat i New Jersey, USA och bildades 1996 av Gideon Goldstein MD, Ph.D, som var med och tog fram och utvecklade Orthoclone OKT3TM, den första terapeutiska monoklonala antikroppen, under sin tid hos Ortho Pharmaceutical Corporation. BioInvent betalar en initial avgift för tillgång till rättigheterna, framgångsrelaterade milestone betalningar samt royalty på försäljningen av den färdiga produkten. Svein Mathiesen, verkställande direktör för BioInvent, säger: Vi är entusiastiska över att få rättigheterna till Thymons patent avseende terapeutiska monoklonala antikroppar till HIV-1 Tat protein. Detta gör det möjligt för oss att utnyttja de terapeutiska angreppssätt Thymon har etablerat. Målstrukturerna, Tat-proteinet, är vitalt för HIV- virusets förmåga att replikera sig. Antikropparna kommer att riktas mot strukturer som inte varierar mellan olika virusstammar. Vi bedömer att antikroppar riktade mot dessa målstrukturer har goda möjligheter att ha effekt på de flesta HIV patienter samt att patienterna inte kommer att utveckla resistens mot läkemedlet. Av dessa skäl ser vi detta som en ny klass av läkemedel i kampen mot HIV. Gideon Goldstein, MD, Ph.D, VD för Thymon LLC säger: Vi har sedan 1996 arbetat med Tat proteinet som målstruktur för behandling av HIV. Vår uppfattning är att detta protein är en överlägsen målstruktur. Denna övertygelse delas av ett flertal prominenta forskare inom HIV fältet. Dock skiljer sig principen för terapi riktad mot Tat- proteinet från andra ansatser genom att vi fokuserar på de epitop som är konstanta mellan Tat proteiner i olika virusstammar. BioInvent har en mycket stor kunskap kring antikroppsbaserade läkemedel och en unik teknikplattform för att ta fram dessa. Min bedömning är att BioInvent är den bästa partnern att ta produkten från forskningsstadiet till ett färdigt läkemedel. För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen VD och koncernchef Tel: 046-286 85 67 Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: sm@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet är förenad med risk och/eller osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Beskrivningen av ovanstående avtal gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är endast en sammanfattning av dess huvudpunkter. Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeR(TM). Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeR(TM) har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 115 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar