BioInvent ingår korslicensavtal med XOMA avseende antkroppsteknologier

BioInvent ingår korslicensavtal med XOMA avseende antikroppsteknologier BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har idag ingått ett korslicensavtal med det börsnoterade, amerikanska läkemedelsföretaget XOMA. Avtalet ger BioInvent rätten att använda XOMAs expressionsteknologi (för antikroppar) i syfte att utveckla antikroppsbaserade läkemedel både för eget bruk och för bolagets partners. BioInvent kan utvidga rättigheterna till att utnyttja XOMAs teknologi i egen kommersiell tillverkning av läkemedel. Vidare ger avtalet XOMA rätten att använda BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR i sina forskningsprogram med vissa rättigheter att tillverka antikroppar för användning som läkemedel och diagnostika. BioInvent kommer inledningsvis att göra en licensbetalning till XOMA. Avtalet ger båda företagen möjlighet att erhålla framtida licensintäkter från de produkter som kan utvecklas baserade på den andra partens teknologier. Svein Mathisen, verkställande direktör för BioInvent säger: "Vi är glada över att få tillgång till XOMAs expressionsteknologi då denna stärker vår förmåga att bygga en stark portfölj av antikroppsbaserade läkemedelskandidater. Vi sätter också stort värde på det förtroende som XOMA visar för vår teknologi genom att välja att använda antikroppsbibliotek n-CoDeR i sin läkemedelsforskning." "Vi uppskattar att vi kunna ingå detta licensavtal med BioInvent, som är ett bolag med utmärkta möjligheter inom det viktiga området utveckling av antikroppsbaserade läkemedel," säger John L. Castello, styrelseordförande och verkställande direktör i XOMA. "Vi är glada över att få tillgång till deras n-CoDeR antikroppsbibliotek och bedömer att detta avtal ytterligare bekräftar den starka position som vår expressionsteknologi för antikroppar har inom området fag display, det vill säga när det gäller att uttrycka antikroppar på ytan av virus." -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen Cristina Glad VD och koncernchef Vice VD Tel: 046-286 85 67 Tel: 046-286 85 51 Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com E-mail: cristina.glad@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet är förenad med risk och/eller osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Beskrivningen av ovanstående avtal gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är endast en sammanfattning av dess huvudpunkter. Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Bolaget utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. I dag bedrivs interna läkemedelsprojekt inom stora sjukdomsområden som HIV, åderförkalkning, cancer och artros. Bolagets teknikplattform - antikroppsbiblioteket n-CoDeR® samt produktionsanläggningen godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel - bidrar till att skapa goda förutsättningar för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Teknikplattformen utnyttjas även för utveckling och tillverkning av läkemedel för partners räkning. Bland BioInvents partners märks Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen och Pharmacia Diagnostics. Bolaget har idag 104 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon i Lund. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar