BioInvent och Cartela når första milstolpen i utveckling av läkemedel mot ledsjukdomar

BioInvent och Cartela når första milstolpen i utveckling av läkemedel mot ledsjukdomar En viktig preklinisk milstolpe har uppnåtts i forskningssamarbetet mellan BioInvent International AB och Cartela AB för utveckling av ett antikroppsbaserat läkemedel för behandling av artros. BioInvent utbetalar därmed en framgångsrelaterad ersättning till Cartela i enlighet med den licens BioInvent förvärvade i oktober 2003. Samarbetet mellan BioInvent och Cartela har i den första prekliniska fasen inriktats på att identifiera antikroppsbaserade produktkandidater som återställer balansen mellan bildning och nedbrytning av brosk vid ledsjukdom som artros. På mycket kort tid har ett stort antal antikroppar riktade mot Cartelas målproteiner tagits fram, och flera av dessa har visat sig kunna modulera kollagensyntesen i in vitrotester. Kollagen är den huvudbeståndsdel i brosket, som bryts ned när ledsjukdomen artros utvecklas. "Milstolpen utgör ett viktigt första steg i utvecklingen av ett nytt läkemedel för behandling av artros. Det är vår förhoppning att ett sådant läkemedel kan förbättra livskvaliteten för många människor och därmed få en betydande marknadspotential. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Cartela och möjligheten att kommersiellt exploatera Cartelas patentsökta målproteiner för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel",säger BioInvents VD Svein Mathisen i en kommentar. Evy Lundgren Åkerlund, verkställande direktör för Cartela, säger: "Utvecklingsarbetet med att analysera antikroppar riktade mot målproteinerna har fortskridit som planerat och vi har identifierat kandidater som nu ska analyseras i sjukdomsmodeller. Samarbetet med BioInvent har fungerat väldigt bra och det känns mycket stimulerande att ta ett steg framåt i vårt gemensamma projekt". För mer information BioInvent International AB Cartela AB Svein Mathisen Evy Lundgren-Åkerlund, VD VD och koncernchef Tel: 046-222 15 50 Tel: 046-286 85 67 E-mail: evy@cartela.se Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com Cristina Glad Vice VD Tel: 046-286 85 51 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: cristina.glad@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. Bakgrundsinformation: Artrosoch samarbetet mellan BioInvent och Cartela Artros är en ledsjukdom förorsakad av en obalans i broskbildning och brosknedbrytning. Sjukdomen leder till stelhet, dålig funktion och smärta i leder som fingrar, knän och höfter. Enda behandlingsalternativ i dag för artros är smärtlindring samt kirurgiska ingrepp där drabbade leder ersätts med konstgjorda. Artros är mycket vanligt förekommande, bara i USA beräknas 40 miljoner människor ha artros. För sju miljoner av dessa begränsar sjukdomen aktivitetsnivån och orsakar kostnader för samhället överstigande 60 miljarder dollar. Cartelas forskning har upptäckt att ett specifikt protein (tillhörande en klass av receptorer som kallas integriner) som finns på de celler som är ansvariga för syntes och nedbrytning av broskvävnadens molekyler. Data från denna forskning ger starka indikationer på att detta målprotein kan knytas till reglering och kontroll av broskvävnaden i leder. Upptäckterna skyddas genom patentansökningar som ägs av Cartela. BioInvent licensierade rätten att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot det specifika integrinet i oktober 2003. BioInvent avser att utveckla en terapeutisk antikropp som binder till proteinet ifråga. Det förväntas att en sådan antikropp kan modulera omsättningen av matrixmolekyler i broskvävnaden och därigenom bromsa upp utvecklingen av artros. BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV) utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden och förväntas utgöra en stor del av morgondagens läkemedelsförsäljning. BioInvent är en stark aktör på denna marknad genom en konkurrenskraftig teknologiplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n- CoDeRÒ, för snabbt och effektivt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. BioInvent driver idag egna innovativa läkemedelsprojekt inom sjukdomsområden som AIDS, åderförkalkning, cancer och ledsjukdomar. Bredden och styrkan i BioInvents teknikplattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland BioInvents partners märks ALK Abelló, Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, ImmunoGen, Igeneon, Orbus och XOMA. Bolaget har idag 102 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon i Lund. BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com Cartela ABär ett bioteknikbolag som baserat på kompetens kring integriner utvecklar diagnostik och terapi för behandling av ledsjukdom. Bolaget har idag 10 medarbetare och är verksamt på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund. Cartela AB Org nr: 556597-7013 Besöksadress: Sölvegatan 19 Postadress: BMC, I:12, 221 84 Lund Tel: 046-222 15 50 info@cartela.se www.cartela.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT20020/wkr0001.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar