Bioteknikföretaget BioInvents ledningsgrupp förstärks med ny finansdirektör Jonas Källmén

Bioteknikföretaget BioInvents ledningsgrupp förstärks med ny finansdirektör Jonas Källmén BioInvent International AB, vid forskningsbyn Ideon i Lund, förstärker sin ledningsgrupp och finansfunktion med att tillsätta Jonas Källmén som ny ekonomi- och finansdirektör. Jonas (36) tillträder den 29 oktober och kommer närmast från Precise Biometrics AB, ett företag i Lund som är noterat på O-listan. Dessförinnan arbetade Jonas Källmén med ekonomi- och finansfrågor på ett internationellt storföretag, Tetra Laval- gruppen, i 8 år. "Att vi nu förstärker vår ekonomi- och finansfunktion är en naturlig konsekvens av att vi under året har börsnoterat företaget. Jonas kommer från en verksamhet som har genomgått samma process som vi. Han kommer därmed att kunna tillföra värdefull erfarenhet" säger Svein Mathisen VD och koncernchef för BioInvent International AB. För mer information: Svein Mathisen VD och koncernchef BioInvent International AB Telefon: 046-286 85 67 Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: sm@bioinvent.com Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, som nyligen introducerades på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknik-företag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeRtm. Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeRtm har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 100 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011012BIT00520/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011012BIT00520/bit0001.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar