Ny artikel i Cell visar en potentiell roll för TB-403 (anti-PlGF) vid behandling av medulloblastom, en hjärntumör hos barn

Lund, Sverige och Leuven, Belgien – 28 februari 2013 – BioInvent International AB (OMXS:BINV) och samarbetspartnern ThromboGenics NV (Euronext Bryssel: THR) meddelar idag att en artikel publicerats i Cell, som visar potentialen hos TB-403 att förbättra behandlingen av medulloblastom, den vanligaste typen av hjärntumör hos barn.

I artikeln i Cell påvisas för första gången en ny verkningsmekanism, vilken visar att PlGF har en viktig roll i hjärnan och att dess uttryck krävs för tillväxt och spridning av medulloblastom.

De nya, positiva resultaten i denna artikel utgör stöd för en fortsatt utveckling av TB-403 som en av de första specifika terapierna för att behandla denna barncancer. TB-403 är en monoklonal antikropp mot PlGF (placental growth factor). PlGF är ett naturligt förekommande protein som tillhör VEGF (vascular endothelial growth factor) familjen som stimulerar bildandet av blodkärl.

TB-403 licensierades av ThromboGenics från Flanders Institute for Biotechnology (VIB), där den terapeutiska potentialen hos anti-PlGF för behandling av cancer först utvecklades av Professor Peter Carmeliet vid University of Leuven, Belgien.

Denna artikel i Cell rapporterar nya, prekliniska forskningsfynd som har tagits fram vid Massachusetts General Hospital vid Harvard (Boston), i samarbete med Professor Peter Carmeliets forskningsgrupp.

Med en växande oftalmologisk portfölj, utvärderar ThromboGenics också rollen hos TB-403 i ögonsjukdomar.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com (http://www.bioinvent.com/).

Om ThromboGenics
ThromboGenics är ett integrerat biofarmaceutiskt läkemedelsbolag inriktat på utveckling och försäljning av innovativa oftalmologiska läkemedel. Bolagets främsta produkt, JETREA® (ocriplasmin), har godkänts av FDA i USA för behandling av symptomatisk vitreomakulär traktion (VMA), och lanserades i januari 2013.

I mars 2012 ingick ThromboGenics ett strategiskt samarbete med Alcon (Novartis) för marknadsföring av JETREA® utanför USA. Detta avtal kan medföra milstolpsbetalningar på upp till 375 miljoner euro plus betydande royaltybetalningar på Alcons nettoförsäljning av JETREA®. ThromboGenics och Alcon avser att dela lika på kostnader för utveckling av JETREA® inom ett antal nya vitreomakulära indikationer.

Ansökan om europeiskt marknadstillstånd för JETREA® granskas för närvarande av European Medicines Agency, EMA. Efter den positiva rekommendationen från kommittén för utvärdering av humanläkemedel (CHMP) väntas ett slutgiltigt beslut från EU-kommissionen om godkännande för Europa under första halvåret 2013.

ThromboGenics genomför även studier av den placentara tillväxtfaktorn (anti-PIGF), tidigare benämnd TB-403, för behandling av oftalmologiska indikationer.

ThromboGenics huvudkontor ligger i Leuven, Belgien, och företaget har även kontor i Iselin, NJ (USA) och i Dublin, Irland. Bolaget är noterat på börsen NYSE Euronext i Bryssel med symbolen THR. Mer information finns tillgänglig på www.thrombogenics.com.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Cristina Glad, VD och koncernchef
046-286 85 51
0708-16 85 70
cristina.glad@bioinvent.com

The Trout Group
Christine Yang Vice President +1 646 378 2929 cyang@troutgroup.com
BioInvent International AB (publ) Org nr: 556537-7263, Sölvegatan 41 SE-223 70 LUND 046 286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com
ThromboGenics
Wouter Piepers, Global Head of Corporate Communications
+32 16 75 13 10 / +32 478 33 56 32
wouter.piepers@thrombogenics.com

Dr. Patrik De Haes, CEO
+32 16 75 13 10 Patrik.dehaes@thrombogenics.com

Chris Buyse, CFO+32 16 75 13 10 Chris.buyse@thrombogenics.com

Citigate Dewe Rogerson
David Dible/ Nina Enegren/ Sita Shah
+44 20 7638 9571
sita.shah@citigatedr.co.uk

The Trout Group (US investor relations)
Todd James/ Simon Harnest
tjames@troutgroup.com

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1B-3001 HeverleeBelgiumPhone: +32 (0)16 75 13 10
www.thrombogenics.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013 kl. 18.00.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar