Biolight beslutar om företrädesemission

Biolight beslutar om företrädesemission Styrelsen för Biolight International AB ( publ ) beslutade den 27 oktober 1998, i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 oktober 1998, att genomföra nyemission av högst 17 357 600 aktier och lägst 10 000 000 aktier av serie B. Emissionen kan tillföra bolaget maximalt 34,7 MSEK och lägst 20 MSEK. De nya aktierna får tecknas av aktieägarna i Biolight International AB ( publ ), varvid två gamla aktier ( oavsett aktieslag ) berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Teckning skall ske, från och med den 30 november 1998 till och med den 14 december 1998, till en kurs om två kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 20 november 1998. Motivet till nyemissionen är att finansiera det fortsatta forskningsprogrammet, främst kring området kroniska sår, samt att finansiera viktiga aktiviteter, såsom färdigställandet av det nya behandlingssystemet, inför kommersialisering av området kroniska sår. Danderyd den 27 oktober 1998 Biolight International AB ( publ ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Håkan Sjunnesson, VD Biolight International AB tel. 08- 622 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01260/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar