Biolight träffar avtal med Praktikertjänstkoncernen

Biolight träffar avtal med Praktikertjänstkoncernen Biolight har idag träffat ett avtal med Praktikertjänstkoncernen. Det är mycket glädjande för Biolight att med en bevisad metod få möjlighet att snabbt få acceptans för behandlingsmetodiken och därmed kunna accelerera marknadspenetrationen avseende den svenska marknaden. Praktikertjänstkoncernen, har ett noggrant upphandlingsförfarande och ställer stora krav på sina leverantörer avseende kliniska studier, ISO certifiering samt CE-märkning. Kommentar av Ola Kroon ansvarig för avtalet inom Praktikertjänstkoncernen: "Vi träffar samarbetsavtal som reglerar kommersiella villkor för produkter som vi bedömer har eller kan få en efterfrågan i våra verksamheter. Konceptet ser vi som spännande och ser fram emot ett samarbete med Biolight." Praktikertjänstkoncernen är verksam inom områdena vård, skola och omsorg. "Det ger oss helt andra möjligheter att lättare kunna presentera metodiken samt att genom detta avtal enklare kunna genomföra en effektivare marknadsbearbetning", säger Thomas Ericsson, affärsområdeschef Biolight International AB. I en kommentar säger Christer Wallin, VD Biolight International AB: "Vi har lagt mer än 20 års erfarenhet av behandling med monokromatiskt ljus i vår teknologi. Vi ser med stor glädje att Praktikertjänstkoncernen värderar vår produkt positivt. Praktikertjänstkoncernen är en utomordentlig partner med sin nära relation till vårdsektorn." Faktaruta om Praktikertjänstkoncernen: Praktikertjänstkoncernen är Sveriges största privata vårdkoncern. Ägare är cirka 2 100 verksamhetsansvariga tandläkare, läkare, sjukgymnaster, tandtekniker/laboratoriechefer, psykoanalytiker/ terapeuter, barnmorskor, sjuksköterskor, tandhygienister och arbetsterapeuter, som arbetar på drygt 2 200 mottagningar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Verksamheten bedrivs i producentkooperativ form. Omsättningen är drygt 4 miljarder kronor i moderbolaget Praktikertjänst AB och antalet anställda närmare 8 000. Med dotterkoncernen Proliva, verksam inom vård, skola och omsorg, Praktikertjänst Närsjukvård samt övriga dotterföretag, är omsättningen cirka 5,8 miljarder kronor och antalet anställda 13 000. Faktaruta om Biolight: Biolight är ett svenskt medicintekniskt företag som har utvecklat en unik produkt för behandling av skadade celler. Produkten, som är patenterad, bygger på en metod där man tillför ljus av en bestämd våglängd -monokromatiskt ljus - pulsfrekvens och tid. Via ljuset får cellen energi, dess aktiviteter ökar och läkningen startar. En cell utan tillräckligt med energi orkar inte bidra till läkning. Metoden påskyndar läkningsprocesser och kompletterar traditionell behandling. Den bidrar till ökad livskvalitet och minskade behandlingskostnader. Behandlingen är icke-farmakologisk (ej läkemedel) och utförs utvärtes. Den är enkel och smärtfri och ger inga biverkningar. Idag är Biolight verksamt inom sårvård, tandvård och rehabilitering. Kliniska studier, med samma stringenta design som för läkemedel, har visat att Biolights metod reducerar läkningstiderna markant för både tandköttsinflammation och kroniska sår. En fas III-studie avseende tandköttsinflammation visar att patienter behandlade med Biolight hade en 87 procent större reduktion av sin inflammation jämfört med traditionellt behandlade patienter. Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget öka patienternas livskvalitet, signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum. För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta Christer Wallin, VD Biolight International AB, 08-622 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01280/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar