Biolights bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission för att finansiera fokuserad satsnin

Biolights bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission för att finansiera fokuserad satsning inom sårområdet Den extra bolagsstämman i Biolight International AB har idag enhälligt beslutat att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma genomföra en nyemission om lägst 20 MSEK och högst 50 MSEK med företräde för Biolights aktieägare. Styrelsen avser att fastställa de slutliga emissionsvillkoren under oktober 1998 i syfte att genomföra nyemissionen senast under december 1998. Motivet till nyemissionen är att finansiera det fortsatta forskningsprogrammet, främst kring området kroniska sår, samt att finansiera viktiga aktiviteter, såsom färdigställandet av det nya behandlingssystemet, inför kommersialisering av området kroniska sår. Danderyd den 9 oktober 1998 Styrelsen för Biolight International AB För ytterligare information kontakta Håkan Sjunnesson VD Biolight , tel 08-622 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01280/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar