Biolights nyemission fulltecknad

Biolights nyemission fulltecknad - finansieringen av satsningen inom området kroniska sår säkerställd Biolights nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare har fulltecknats. Nyemissionslikviden uppgår till 34,7 MSEK. Emissionslikviden ska användas för att finansiera det pågående forskningsprogrammet och inledningen av kommersialisering inom området kroniska sår. Målet är att inleda kommersialisering under slutet av 1999. Inför denna fas har även organisationen förstärkts genom att Christer Wallin utsetts till ny VD med tillträde den första februari 1999. Christer Wallin har under 20 år arbetat såväl nationellt som internationellt inom läkemedelsindustrin, bl a med marknadslansering av sårvårdsprodukter. Han kommer från Baxter Medical AB, där han är divisionschef för Baxter Hyland Immuno, Nordic, och har tidigare varit anställd hos Pharmacia & Upjohn, Mölnlycke Clinical Products och Ciba- Geigy. Biolights VD, Håkan Sjunnesson, kommenterar: " Resultatet av emissionen är mycket glädjande och möjliggör för bolaget att med full kraft genomföra satsningen inom området kroniska sår. Finansieringen i kombination med Christer Wallins långa internationella erfarenhet av produktlansering och marknadsföring innebär att Biolight nu står väl rustat inför den kommande kommersialiseringen." För ytterligare information kontakta; Håkan Sjunnesson, VD Biolight International AB, tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00840/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar