Bolagsstämma Biolight

Bolagsstämma Biolight Vid Biolights bolagsstämma tisdagen den 5 maj omvaldes till styrelseledamöter Hans Larsson, Tord Bergstedt, Claes Holmberg, Birgit Gidlund Larsson, Håkan Sjunnesson och Rolf Thiberg. Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Hans Larsson till styrelsens ordförande. Ytterligare information lämnas av: Håkan Sjunnesson, tfn 08- 622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01330/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01330/bit0003.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Prenumerera

Dokument & länkar