Internationellt avtal för Biolight

Internationellt avtal för Biolight Biolight har slutit ett avtal med brittiska dentalbolaget TryCare Ltd., som ger TryCare exklusivrätten att sälja Biolight Dental Care, i Storbritannien. Tandlossning är en folksjukdom och belastar årligen hälsovården med höga behandlingskostnader. Biolights effektiva, kliniskt verifierade metod kan innebära en ny dimension i den allmänna tandvården, enligt TryCare, som är ett av de nya marknadsorienterade distributionsföretagen av tandvårdsprodukter på den brittiska marknaden. Kontraktet är det första som blivit klart i en process där Biolight nu håller på att utse internationella distributörer för Biolight Dental Care (tandvårdsprodukter). - "Biolight Dental Care kommer att innebära en helt ny dimension för den allmänna tandvården i Storbritannien", säger Phil Mathers, CEO TryCare Ltd. Tandlossning är en folksjukdom. I Europa har cirka 40 procent av befolkningen över 40 år någon form av tandköttsinflammation. Utan behandling kan ett tillstånd med svullet och blödande tandkött utvecklas till förlust av bindväv och i slutändan av tappade tänder. Med Biolights smärtfria, utvärtes metod kan en inflammation färdigbehandlas på tio dagar med en behandling per dag. I pengar kan försäljningspotentialen uppskattas till cirka fem miljarder kronor per år, enbart i Europa. - "I Storbritannien är ersättningen för att behandla patienter med tandlossning och liknande tandsjukdomar, inte tillräcklig för att täcka varken kostnaden för tiden eller för de extensiva kirurgiska åtgärder som behövs, vilket alltför ofta leder till att patienterna utvecklar kroniska infektioner som måste behandlas på sjukhus. Detta leder till stora kostnader för NHS (National Health Service) och medför att patienten drabbas av långdragna och smärtsamma behandlingar", säger TryCares CEO Phil Mathers. - "Biolight Dental Care ger allmäntandläkare och tandhygienister en möjlighet att erbjuda en ickekirurgisk behandling som en möjlig lösning på problemen. Även om patienten skulle betala ur egen ficka är kostnaden, som uppskattas till cirka 4 500 kronor, relativt låg och vi tror att många tandläkare kommer att erbjuda behandlingen till sina patienter som ett fullgott alternativ till kirurgi", säger Phil Mathers avslutningsvis. I en kommentar säger Biolights VD Christer Wallin: - "Vi har lagt mer än 20 års erfarenhet av behandling med monokromatiskt ljus i vår teknologi. Vi ser med stor glädje att TryCare nu blir distributör av våra produkter i Storbritannien. TryCare är en utomordentlig partner med sin nära relation till tandläkarna och marknaden. Förutom sin stora kunskap, långa erfarenhet och mångåriga framgång, har de också bevisat sin förmåga att introducera och sälja nya koncept". För mer information var vänlig kontakta: Christer Wallin, VD Biolight International AB, tel +46-8-622 52 70 Phil Mathers, CEO TryCare, +44-1274-88 10 44 Faktaruta om Biolight: Biolight är ett svenskt medicintekniskt företag som har utvecklat en unik produkt för behandling av skadade celler. Produkten, som är patenterad, bygger på en metod där man tillför ljus av en bestämd våglängd -monokromatiskt ljus - pulsfrekvens och tid. Via ljuset får cellen energi, dess aktiviteter ökar och läkningen startar. En cell utan tillräckligt med energi orkar inte bidra till läkning. Metoden påskyndar läkningsprocesser och kompletterar traditionell behandling. Den bidrar till ökad livskvalitet och minskade behandlingskostnader. Behandlingen är icke-farmakologisk (ej läkemedel) och utförs utvärtes. Den är enkel och smärtfri och ger inga biverkningar. Idag är Biolight verksamt inom sårvård, tandvård och rehabilitering. Kliniska studier, med samma stringenta design som för läkemedel, har visat att Biolights metod reducerar läkningstiderna markant för både tandköttsinflammation och kroniska sår. En fas III-studie avseende tandköttsinflammation visar att patienter behandlade med Biolight hade en 87 procent större reduktion av sin inflammation jämfört med traditionellt behandlade patienter. Faktaruta om TryCare: Omsättning: 40 mioSEK Antal anställda: 12 Grundat: 1997 Affärskoncept: Utbildning, seminarier, aktiv försäljning Produktinriktning: Focus på innovativa "high-tech" produkter Verksamt på vilka marknader: Storbritannien Säljer vilka andra produkter: Dental consumer products, Getinge, Rocky Mountain, Dürr, Nordiska Dental, Mölnlycke, Direkta Dental, Generic Pentron Phil Mathers: Tidigare CEO och storägare i Procare Dental Group (360 mioSEK). Mr Mathers har 27 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning av dentalprodukter på den brittiska marknaden. Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget öka patienternas livskvalitet, signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum. För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta Christer Wallin, VD Biolight International AB, 08-622 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00170/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00170/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar