Ny svensk metod - ger hopp för patienter med liggsår

Ny svensk metod - ger hopp för patienter med liggsår Liggsår innebär svåra plågor. En ny svensk metod kan nu ge drabbade patienter hopp. Det är ofta äldre personer som drabbas av liggsår. Att ligga stilla i en sjukhussäng långa tider ökar trycket på kroppen och leder ibland till att det bildas svårläkta sår. Biolightmetoden är en svensk uppfinning, som innebär att liggsår behandlas med infrarött och rött ljus. Den första vetenskapliga studien har givit positiva resultat. En grupp patienter fick ljusbehandling för sina liggsår, medan kontrollgruppen enbart fick traditionell sårbehandling. Studien som utfördes vid Geriatriska kliniken, Huddinge Sjukhus, visade att de patienter som fick behandling med Biolightmetoden uppvisade femtio procents högre läkningshastighet än kontrollgruppen. - De positiva forskningsresultaten är en milstolpe i Biolights utveckling, säger VD Håkan Sjunnesson. Vi planerar nu att gå vidare med en större studie för att ytterligare studera metodens effekter. Förhoppningsvis kan Biolightmetoden i framtiden minska lidandet hos främst många äldre med liggsår. Denna grupp kostar också samhället betydande summor pengar, eftersom vårdtiderna är mycket långa. - Om de fortsatta kliniska prövningarna av Biolightmetoden fortsätter att visa samma goda resultat, kan metoden börja användas inom vården någon gång under 1999, säger Håkan Sjunnesson. Biolight International AB tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01350/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01350/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Prenumerera

Dokument & länkar